Bouw ecoduct over R0 schiet uit startblokken

Het is zo ver: de bouw van het ecoduct over de Brusselse ring in Groenendaal is begonnen. Tussen april 2016 en mei 2017 kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden van de werken.

Foto Ecoduct Groenendaal

© Witteveen + Bos 

De bouw van het ecoduct Groenendaal past in het Europese project LIFE+ OZON. Dat pakt de ecologische ontsnippering in het Zoniënwoud aan. Het ecoduct moet dieren helpen om op een veilige manier de ring over te steken, zodat hun habitat in een klap een stuk groter wordt.

De eerste graafwerken gingen van start in de week van 21 maart, maar in de loop van april zal de werf echt op gang komen en zullen automobilisten er mogelijk hinder van ondervinden. Patrick Huvenne, regiobeheerder van het Zoniënwoud voor het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): “De bouw van het ecoduct verloopt in fases. De hinder voor het voorbijrijdende verkeer varieert naargelang de fase en gaat van versmalde rijstroken tot een beperkte nachtelijke afsluiting om de brugleggers te plaatsen. Uiteraard voorzien we duidelijke signalisatie en communicatie zodat weggebruikers tijdig op de hoogte zijn van de voorziene hinder.”

Première voor Zoniënwoud

De bouw van het ecoduct is een mooi voorbeeld van een constructieve samenwerking tussen een hele resem betrokken overheden en partners: het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, maar ook boswachters, en de omliggende gemeenten zaten mee aan tafel tijdens de ontwerpfase van het ecoduct. Patrick Huvenne: “Voor het Zoniënwoud is een werf van deze omvang en met zo’n grote impact een première. De ingenieurs van AWV nemen de leiding in de bouwwerken, maar tegelijkertijd is het thema ecologie niet echt hun expertise. Daarom was de input van het ANB zeer welkom. Elke partner heeft duidelijk zijn eigen bekommernissen. Zo is het ANB vooral bezorgd om de natuurschade die een werf van deze omgang kan veroorzaken, terwijl de collega’s van het AWV eerder aan de verkeershinder denken. Toch zijn we samen, op een constructieve manier, tot een oplossing gekomen die door iedereen gedragen wordt.”

Volg de werken op de voet via www.zonienwoud.be/lifeozon