26/02/2017 10:00
uitinvlaanderen

Wat mag je verwachten: Een literaire boswandeling voor een speciale natuurbeleving. Onderweg wordt stilgestaan om te luisteren naar prachtige natuurpoëzie of andere mooie korte teksten over dieren of planten die je natuurervaring helpen verdiepen. Omgekeerd werkt ook de natuur ter plaatse zeker mee om je voor een gedicht of een tekst makkelijker open te stellen. De teksten zijn gevarieerd, niet moeilijk, maar wel bijzonder en verrassend. Je wordt er ook een beetje bij geholpen. Hoe een dichter of schrijver ons over de natuur aanspreekt, kan jouw waarneming en beleving veranderen of verdiepen en wie weet van jou ook een dichter-wandelaar maken.
Aantal deelnemers: maximaal 20
Inschrijving: op voorhand, bij GC De Bosuil : www.debosuil.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
26/02/2017 van 10:00 tot 12:00
Lees verder…

NGZ

26/02/2017 10:00
uitinvlaanderen

Een literaire boswandeling  voor een speciale natuurbeleving. Onderweg wordt stilgestaan om te luisteren naar prachtige natuurpoëzie of andere mooie korte teksten over dieren of planten die je natuurervaring helpen verdiepen. Omgekeerd werkt ook de natuur ter plaatse zeker  mee om je voor een gedicht of een tekst makkelijker open te stellen. De teksten zijn gevarieerd, niet moeilijk, maar wel bijzonder en verrassend. Je wordt er ook een beetje bij geholpen. Hoe een dichter of schrijver ons  over de natuur aanspreekt, kan jouw waarneming en beleving veranderen of verdiepen en wie weet van jou ook een dichter-wandelaar  maken.

Gids: Magda Brijssinck
Afstand : ongeveer 6 km

Zondag 26 februari 2017 van 10 uur tot 12 uur.
Deelname: 5 euro (familieticket 10 euro)

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
26/02/2017 van 10:00
Lees verder…

04/03/2017 13:00
uitinvlaanderen

Het nieuwe beheerplan van het Zoniënwoud werd goedgekeurd in 2014 en omvat naast het bekende staatsbos ook het domein van de koninklijke schenking en een kleiner stuk privé-bos. Tijdens deze excursie krijg je zeer concreet uitleg over de beheertypes en hun verdeling over het terrein. We bezoeken daarom een minder bekende zone van het bos gelegen in de gemeentes Overijse en Tervuren, waar het bos zoals vanouds grenst aan een landbouwzone. Naast de aanpak van de beuken doorloop je het allicht mooiste stuk eikenbos van Zoniën. Maar er is meer dan alleen leemgrond in het woud. Daarom bezoek je ook de meest onvruchtbare bodem van Zoniën met naaldhoutbeheer en de vegetatie van de Brabantse heide.
Bij deze excursie gaat het dus niet zozeer over de percelen integraal bosreservaat met nulbeheer. We bespreken het actieve beheer dat werd gevoerd en zal worden gevoerd in het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud. Het is terecht een gebied met internationale uitstraling en met het nieuwe beheerplan zal ook het bosbeheer ervan zonder twijfel elders impact hebben. De discussie is op gang getrokken en met deze excursie nodigen we jou uit om eraan deel te nemen.
Beleidsmatig gezien is het Zoniënwoud een speciale beschermingszone in het kader van de Europese habitatrichtlijn. Meer bepaald komt er vooral de Natura 2000 habitat 9120 voor (atlantisch zuur beukenbos met hulst), maar ook andere biotopen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
04/03/2017 van 13:00 tot 16:30
Lees verder…

12/03/2017
uitinvlaanderen

Lezing over ‘Dodoens en zijn tijd’ door Paul Stryckers

Rembert Dodoens wordt algemeen als de vader van de kruidkunde in de Nederlanden omschreven. De zestiende eeuw vormde inderdaad het hoogtepunt in de geschiedenis van de kruidkunde in onze gewesten. In deze cursus gaan we in op heel uiteenlopende aspecten van Dodoens en zijn tijd. 
Wat ging aan Dodoens vooraf? Wat is de plaats van Dodoens binnen de kruidkunde van de zestiende eeuw? Wat is de betekenis van Dodoens’ meest bekende werk: het Cruijdeboeck van 1554? Wat was het wereldbeeld voor Dodoens en zijn tijdgenoten? Hoe werden voor, tijdens en na Dodoens’ leven tuinen gecreëerd? Waar houdt de kruidkunde zich mee bezig? Hoe werden in Dodoens’ tijd namen gegeven aan planten? Waar vind ik meer informatie over Dodoens en tijdgenoten en hun boeken?

In de namiddag is er een wandeling met gids van NGZ: ‘langs zichtbare en onzichtbare grenzen in het Zoniënwoud’

De lezing is van 11u tot 13u. Wil je een lezing bijwonen? Schrijf je dan in, de plaatsen zijn beperkt.

De wandeling start om 14u00 vanaf het Bosmuseum. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven.

Zowel de lezing als de wandeling zijn gratis. 

Onder de middag is er gelegenheid om de eigen picknick in de refter van het Bosmuseum te nuttigen.


Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
12/03/2017
Lees verder…

12/03/2017 14:00
uitinvlaanderen
Datum van het evenement:
12/03/2017 van 14:00 tot 16:30
Lees verder…

19/03/2017 09:00
uitinvlaanderen

Samenkomst en vertrek ’s morgens om 9 uur aan de parking nabij het Bosmuseum Jan van Ruusbroec. Voorzie schoeisel aangepast aan de weersomstandigheden. De toegankelijkheid voor kinder- en rolwagens kan moeilijk zijn.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
19/03/2017 van 09:00 tot 12:00
Lees verder…

19/03/2017 09:00
uitinvlaanderen

Met een gids gaan we op zoek naar de Middelste Bonte Specht en de Zwarte specht.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
19/03/2017 van 09:00 tot 11:45
Lees verder…

21/03/2017
uitinvlaanderen

Wat mag je verwachten: Bewust wandelen in het nu. Dit is een prachtige manier om in contact te zijn met de natuur. Het biedt ons de gelegenheid onszelf te verfrissen, aanwezig te zijn in onze omgeving en alle aspecten daarvan te waarderen: de aarde, de lucht, de bomen, andere deelnemers, …Dit doen we met volledige aandacht in het hier en nu. We wandelen om te wandelen, niet om ergens aan te komen. De wandelmeditatie verloopt in fases, er is steeds een wisselende focus. Zo richten we ons op onze ademhaling, onze stappen, onze stapbeweging, ons hele lichaam. Daarna gaan we ons naar buiten richten en zetten onze zintuigen een voor een open. En soms wandelen we zonder een enkele focus, we zien wel wat er zich aandient.

Max aantal deelnemers: 20
Deelnameprijs: 5 euro per persoon (en maximaal 10 euro per gezin)
Inschrijving: op voorhand, bij GC De Bosuil www.debosuil.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
21/03/2017
Lees verder…

NGZ

21/03/2017 10:00
uitinvlaanderen

Natuurwandeling met een Plus: Wandelen in vreugde.

Bewust wandelen in het nu. Dit is een prachtige manier om in contact te zijn met de natuur. Het biedt ons de gelegenheid onszelf te verfrissen, aanwezig te zijn in onze omgeving en alle aspecten daarvan te waarderen: de aarde, de lucht, de bomen, andere deelnemers, … Dit doen we met volledige aandacht in het hier en nu. We wandelen om te wandelen, niet om ergens aan te komen. De wandelmeditatie verloopt in fases, er is steeds een wisselende focus. Zo richten we ons op onze ademhaling, onze stappen, onze stapbeweging, ons hele lichaam. Daarna gaan we ons naar buiten richten en zetten onze zintuigen een voor een open. En soms wandelen we zonder een enkele focus, we zien wel wat er zich aandient. Dit doen we in het prachtige Zoniënwoud (Jezus-Eik) en wordt 3 keer georganiseerd.

Gids: Greet

Dinsdag 21 maart 2017: 10 uur-12 uur 
Deelname: 5 euro (familieticket: 10 euro)

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
21/03/2017 van 10:00
Lees verder…

23/03/2017 14:00
uitinvlaanderen

Het Zoniënwoud is een brok geschiedenis, restant van het Kolenwoud, jachtgebied van de Brabantse hertogen en de Bourgondiërs, van de Oostenrijkers die er een beukenbos van maakten. Vandaag zijn er wandelaars en jeughdbewegingen, ruiters en fietsers. Druk vanwege de randbebouwing en de Brusselaar die recreatie zoekt.
Toch is het Zoniënwoud eerst en vooral een bos/ een woud/ een landschap/ een pak natuur. Dat vergt zorg, veel zorg. Een uitbatingsplan want met de bosbouw en de houthandel is het bos een economisch gegeven en een beheersplan want bomen en dieren hebben rechten. Een toekomstvisie want we denken aan onze kleinkinderen.
‘Woud in de stad’ is een film die ons verder helpt te kijken naar het Zoniënwoud.
Dirk Raes is boswachter bij de Vlaamse Houtvesterij Groenendaal. Hij kent het bos ten voete uit. Hij stelt vragen en antwoordt op de uwe. Hij brengt ook boswachtersgerief mee, zodat U de werktuigen van de boswachter eens ziet.

i.s.m. KWB Kelle-Mooibos en met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Nederlandstalige Cultuurdienst van St.Pieters-Woluwe

PRAKTISCH
Wanneer:
Donderdag 23 maart 2017 om 14u00

Waar:
GC KONTAKT – Orbanlaan 54 -1150 Sint-Pieters-Woluwe

Prijs:
€ 6 (inclusief 1 drankje), te betalen op rekening
nr. BE71 7331 9461 5069 van het Davidsfonds Sint-Pieters-Woluwe

Inschrijving:
Irène Arquin – tel. 0476 75 65 16 – e-mail: davidsfonds.spw@live.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
23/03/2017 van 14:00 tot 17:00
Lees verder…

NGZ

23/03/2017 10:00
uitinvlaanderen

Natuurwandeling met een Plus: Wandelen in vreugde.

Bewust wandelen in het nu. Dit is een prachtige manier om in contact te zijn met de natuur. Het biedt ons de gelegenheid onszelf te verfrissen, aanwezig te zijn in onze omgeving en alle aspecten daarvan te waarderen: de aarde, de lucht, de bomen, andere deelnemers, … Dit doen we met volledige aandacht in het hier en nu. We wandelen om te wandelen, niet om ergens aan te komen. De wandelmeditatie verloopt in fases, er is steeds een wisselende focus. Zo richten we ons op onze ademhaling, onze stappen, onze stapbeweging, ons hele lichaam. Daarna gaan we ons naar buiten richten en zetten onze zintuigen een voor een open. En soms wandelen we zonder een enkele focus, we zien wel wat er zich aandient. Dit doen we in het prachtige Zoniënwoud (Jezus-Eik) en wordt 3 keer georganiseerd.

Gids: Greet

Donderdag 23 maart 2017: 10 uur-12 uur 
Deelname: 5 euro (familieticket: 10 euro)

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
23/03/2017 van 10:00
Lees verder…

23/03/2017 14:00
uitinvlaanderen
Datum van het evenement:
23/03/2017 van 14:00 tot 17:00
Lees verder…

NGZ

26/03/2017 10:00
uitinvlaanderen

Natuurwandeling met een Plus: Wandelen in vreugde.

Bewust wandelen in het nu. Dit is een prachtige manier om in contact te zijn met de natuur. Het biedt ons de gelegenheid onszelf te verfrissen, aanwezig te zijn in onze omgeving en alle aspecten daarvan te waarderen: de aarde, de lucht, de bomen, andere deelnemers, … Dit doen we met volledige aandacht in het hier en nu. We wandelen om te wandelen, niet om ergens aan te komen. De wandelmeditatie verloopt in fases, er is steeds een wisselende focus. Zo richten we ons op onze ademhaling, onze stappen, onze stapbeweging, ons hele lichaam. Daarna gaan we ons naar buiten richten en zetten onze zintuigen een voor een open. En soms wandelen we zonder een enkele focus, we zien wel wat er zich aandient. Dit doen we in het prachtige Zoniënwoud (Jezus-Eik) en wordt 3 keer georganiseerd.

Gids: Greet

Zondag 26 maart 2017: 10 uur-12 uur 
Deelname: 5 euro (familieticket: 10 euro)

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
26/03/2017 van 10:00
Lees verder…

09/04/2017 14:00
uitinvlaanderen
Datum van het evenement:
09/04/2017 van 14:00 tot 17:00
Lees verder…

05/05/2017
uitinvlaanderen

Al sinds jaar en dag worden vleermuizen geassocieerd met duistere en duivelse machten. De geheimzinnige, nachtelijke levenswijze van de vleermuizen zal hier zeker voor iets tussen zitten. Bij het invallen van de duisternis verschijnen ze, en fladderen ze vervaarlijk dicht om je heen.

Tijdens deze basiscursus bestuderen we de vleermuizen van naderbij en leren zo hun boeiende wereld kennen. We bespreken de algemene kenmerken, de soorten en de waarnemingen van de inlandse vleermuizen. Ook het leren werken met de batdetector komt aan bod.

Kortom, de ideale cursus voor wie zijn eerste passen wil zetten in de fascinerende wereld van de vleermuizen.

Inschrijven doe je door het invullen van onderstaand formulier en het overschrijven van het gepaste bedrag op rekeningnummer BE90 5230 8035 0532 met vermelding van ‘cursus vleermuizen’ en desgevallend je lidnummer.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
05/05/2017
Lees verder…

14/05/2017 14:00
uitinvlaanderen
Datum van het evenement:
14/05/2017 van 14:00 tot 17:00
Lees verder…

18/05/2017 14:00
uitinvlaanderen
Datum van het evenement:
18/05/2017 van 14:00 tot 17:00
Lees verder…

01/06/2017 14:00
uitinvlaanderen
Datum van het evenement:
01/06/2017 van 14:00 tot 17:00
Lees verder…

NGZ

25/06/2017 14:00
uitinvlaanderen

Een ontmoeting met bomen en big data

Het bos kan ons helpen om de tendensen van de technologische revolutie die we beleven, beter te begrijpen. Voor statistische computermodellen zijn wij als de bomen van een bos: belangrijk als deel van de collectie, maar onbelangrijk als persoon. De uitdaging ligt in het vinden van patronen tussen de kenmerken van verschillende individuen onderling.
Tijdens deze wandeling krijg je een korte uitleg over enkele wereldwijd verspreide technologische toepassingen, waarna we samen een ‘populatie’ van honderd bomen opstellen. Die zal als staalkaart dienen om een ‘uitspraak’ te kunnen doen over het bos als geheel. We bepalen essentiële kenmerken voor onze vraagstelling, observeren onze populatie in detail en passen een eenvoudige statistische oefening toe om onze uitspraak te kunnen aanvaarden of verwerpen. Het klinkt ernstig en moeilijk, maar je zal zien, in de vreugdevolle aanwezigheid van de bomen is het vooral een spannend gezelschapsspel met interessante spelregels.

Gids: An Mertens

Zondag 25 juni 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.
Deelname: 5€ (familieticket 10€)

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
25/06/2017 van 14:00
Lees verder…

30/07/2017 14:00
uitinvlaanderen

We hollen de fladderende vlinders in Rode achterna. Initiatiewandeling als voorbereiding op het vlindertelweekend. Vlindernet meebrengen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Datum van het evenement:
30/07/2017 van 14:00 tot 16:30
Lees verder…