Hippodroom van Bosvoorde: publieke consultatie van start

Van 2 tot 16 mei 2016 kan iedereen de plannen voor de hippodroom van Bosvoorde raadplegen. Je kunt het ontwerp inkijken in het gemeentehuis van Ukkel of online.

Hippodrome Boitsfort Bosvoorde DrohmeBosvoorde was 120 jaar lang het decor van paardenkoersen. Twintig jaar geleden werd de laatste race er gereden. De gebouwen zijn sindsdien in verval geraakt. Jarenlang zocht de regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest vruchteloos naar investeerders voor de renovatie. Uiteindelijk besliste ze zelf de geklasseerde gebouwen te renoveren. Voor de invulling van de hippodroom koos de Brusselse regering in 2012 voor het Drohme-project.

In het kader van de Structuurvisie van het Zoniënwoud krijgt de hippodroom een functie als onthaalpoort tot het Zoniënwoud. Het project Drohme Melting Park is opgebouwd rond vijf thema’s: natuur, sport, cultuur, ontspanning en educatie.

Het openbaar onderzoek voor het opstellen van het lastenboek van de milieueffectenstudie voor het project Drohme Melting Park loopt van 2 tot 16 mei 2016 op de dienst stedenbouw van de gemeente Ukkel, Auguste Dansestraat 25, 1180 Ukkel, elke werkdag van 9 tot 11:30 uur en op dinsdagavond van 17 tot 20 uur.

U kunt de dossiers ook online inkijken:

Openbaar onderzoek van 2 tot 16 mei 2016 – Overlegcommissie 01/06/2016 (PDF)

Openbaar onderzoek van 2 tot 16 mei 2016 – Overlegcommissie 01/06/2016 (PDF)

Openbaar onderzoek van 2 tot 16 mei 2016 – Overlegcommissie 01/06/2016 (PDF)