Koninklijke Loge wordt straks unieke vergaderplek

Na decennia van verval en vandalisme gingen deze zomer de werken aan de Koninklijke Loge op de voormalige hippodroom van Groenendaal van start. Ook de voormalige kerk van de priorij van Groenendaal werd onder handen genomen.

De Koninklijke Loge dateert van 1924 en getuigt van het koninklijke ruiterijverleden op de site.

© Stefanie Holvoet

© Stefanie Holvoet

De restauratie ging midden augustus van start en moet in het voorjaar van 2016 afgerond zijn. De Koninklijke Loge krijgt dan een multifunctionele invulling: als unieke overnachtingsplek te midden van de natuur, als vergaderzaal of voor cursussen groenbeheer. Bezoekers kunnen het gebouw enkel te voet (of met de fiets) bereiken. Van aan de parking van het kasteel van Groenendaal is dat een wandeling van tien minuten. De concessie van de gerestaureerde Koninklijke Loge wordt toevertrouwd aan de uitbaters van de B&B Hippo-Droom in Groenendaal.

Priorijkerk

Ook de vroegere kerk van de priorij van Groenendaal werd deze zomer onder handen genomen. Dat was nodig: de muren helden over en waren gedeeltelijk ingestort. De muren zijn nu gestut en het puin is geruimd. De site is klaar voor het archeologisch vooronderzoek dat nog dit najaar van start gaat. Via proefsleuven brengen de archeologen in kaart hoe de kerk er vroeger uitzag en welke relicten de ondergrond herbergt. Dat onderzoek is belangrijk om in te schatten in hoeverre een restauratie mogelijk is en welke bestemming het gebouw kan krijgen.

kerkruïne priorij Groenendaal

© Stefaan Bockstal

Het oude en vervallen gebouw is de onderkant van de vroegere kerk van de Augustijnenpriorij van Groenendaal. Die priorij werd in 1343 gesticht door de mysticus Jan van Ruusbroec. In 1783 werd de priorij opgeheven en de kerk gedeeltelijk afgebroken. In 1795 dienden de Fransen de priorij de genadeslag toe. Van het overgebleven deel van de kerk werd een dienstgebouw en een stal gemaakt.