LIFE+ OZON

26 April 2017 – Jarige in het OZON-team

Vandaag is het de verjaardag van de projectleider van het OZON-team Yoeri Bellemans. Speciaal voor deze gelegenheid bestelde Yoeri een gepersonaliseerde OZON-taart.

25 April 2017 – Kaasjeskruiddikkop gefotografeerd

©Dirk Raes

Op maandag 24 april werd aan de Koningsvijvers een wijfje van een kaasjeskruiddikkop waargenomen. Een foto van deze zeldzame vlinder werd genomen door boswachter Dirk Raes in het kader van inventarisering van libellen en vlinders.

Dit is de zevende waarneming voor het Zoniënwoud maar sinds 2015 werd deze niet meer gezien tot nu. Het is zeer bijzonder dat deze vlinder zo vroeg op het jaar al werd waargenomen. Ondanks dat de kaasjeskruiddikkop zeldzaam is in het Zoniënwoud en omgeving, is deze wel aan een opmars bezig in Vlaanderen. Voor meer info: https://www.natuurpunt.be/pagina/kaasjeskruiddikkopje

Wil je onze boswachters in Zoniënwoud live volgen op het terrein volg dan Boswachter Dirk en Boswachter Johan op Twitter!

21 April 2017 – De das is terug in het Zoniënwoud!

© Leefmilieu Brussel

Voor het eerst in een kwarteeuw is er opnieuw een das waargenomen in het Zoniënwoud. De laatste waarneming dateert van 1993. Een observatiecamera in het Brusselse gedeelte van het woud legde de das vast op beeld.

De aanwezigheid van deze das komt voor het Life+OZON-project op exact het juiste ogenblik. Met de start van de bouw van het ecoraster zullen de dieren begeleid worden naar de beschikbare oversteekplaatsen zoals duikers, tunnels en het ecoduct. Hierdoor heeft de das binnenkort toegang tot het volledige Zoniënwoud zonder in gevaar te komen bij het oversteken van de weg.

Voor meer informatie: http://www.leefmilieu.brussels/news/de-das-terug-het-zonienwoud

18 April 2017 – Life+ OZON op BRUZZ

Regiobeheerder Patrick Huvenne aan het woord bij Bruzz over start werkzaamheden ecoraster en stand van zaken werf ecoduct: http://www.bruzz.be/nl/video/ecoraster-moet-ongevallen-met-dieren-voorkomen

18 April 2017 – Aanleg ecoraster langs R0 en E411

Op 18 april 2017 start de aanleg van 24 kilometer ecoraster. Deze omheining zal de vele ecologische infrastructuren onder en over de autosnelwegen doorheen het Zoniënwoud verbinden. Daarmee wordt het versnipperde leefgebied van beschermde diersoorten opnieuw aaneengesloten, en vergroot de verkeersveiligheid van tienduizenden automobilisten.

Voor meer informatie: http://www.zonienwoud.be/lifeozon/werkzaamheden/in-uitvoering/ecoraster/

10 April 2017 – Verkeerswissel Werf Ecoduct

Op zaterdag 8 april startte een volgende fase van de werkzaamheden aan het ecoduct. Alle verkeer wordt sindsdien over de buitenring geleid, de plaatsing van de dwarsbalken aan de kant van de binnenring is nabij.

Op zondag 7 mei 2017 kan je een uitzonderlijk bezoek brengen aan de werf van het ecoduct, in het kader van de Open Wervendag

          

4 april 2017 – monitoringsseizoen gaat van start

Nu de winter achter de rug is, gaat het monitoringsseizoen van start. De komende maanden trekken we er op uit en tellen we amfibieën en insecten. Hoe we dat doen kom je hier te weten.

Insectenvallen

Een insectenval bestaat uit een plastic bekertje met een geperforeerde bodem. Op het bekertje wordt een sticker geplaats met de vermelding dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat, waarna het bekertje tot de rand wordt ingegraven. De bekertjes worden 5 opeenvolgende dagen in het veld gezet. Gedurende deze 5 dagen worden de potjes dagelijks gecontroleerd. Indien het regent minstens twee keer per dag. De soorten en de aantallen worden op een invulfiche genoteerd, waarna alle insecten weer vrijgelaten worden. Gedurende de vorige monitoringsperiode van oktober 2014 tot januari 2016 waren vooral ongevleugelde keversoorten van bijzondere interesse. Dit zijn soorten die versnipperingsgevoelig zijn, waardoor ecologische verbindingen een grote meerwaarde kunnen hebben voor de populaties.

Slangenplaten

Slangenplaten meten circa 50 op 50 cm. Deze kunnen zowel voor de detectie van reptielen als van amfibieën gebruikt worden. Deze soortengroepen hebben echter verschillende eisen. Voor de detectie van reptielen worden de slangenplaten in het zonlicht gelegd, amfibieën verkiezen platen in de schaduw. Gedurende een vorige monitoringperiode werden er op 5 plaatsen slangenplaten gelegd. Er werden onder meer vinpootsalamanders, alpenwatersalamanders, kamsalamanders, bruine kikkers, gewone padden en hazelwormen waargenomen. De hazelworm komt onder andere voor in België en Nederland. Het is een bodembewoner die een verborgen leven leidt tussen de bladeren en takken in de strooisellaag.

Indien u vragen heeft over de monitoring, stuur dan een mailtje naar: yoeri.bellemans@vlaanderen.be of andreas.baele@vlaanderen.be

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op naar minder verkeersslachtoffers

In 2016 vonden meer dan 10.9 miljoen dieren de dood op de Belgische wegen. Dit blijkt uit tellingen die in opdracht van de Vlaamse regering werden uitgevoerd. Dat zijn er 2.1 miljoen of bijna een kwart (23.86%) meer dan het aantal verkeersslachtoffers in 2015. De tellingen werden uitgevoerd in de vorm van trajecttellingen: 146 vaste routes die regelmatig gecontroleerd worden door vrijwilligers. Sinds de start van het project in 2013 hebben de trajecttellers samen de wereld al rondgereisd want in hun zoektocht naar verkeersslachtoffers legden ze al 45.679 km af.

Het project loopt nog tot april 2017 waarna de verzamelde gegevens door het instituut van Natuur en Bosonderzoek geanalyseerd zullen worden. De bedoeling is om op basis van deze informatie maatregelen te kunnen nemen waar het nodig is. Een voorbeeld van dit soort maatregelen is het Life+ OZON project dat zich inzet voor de Ontsnippering van het ZONiënwoud. Binnen dit project wordt/werd reeds een hele waaier aan maatregelen genomen zoals o.a. de aanleg van 24 kilometer ecoraster langsheen de E411 en R0, aanleg en herstelling van ecotunnels en duikers, en de bouw van het ecoduct te Groenendaal.

Meer informatie over de maatregelen die in het Zoniënwoud genomen worden om het aantal verkeersslachtoffers te beperken: www.zonienwoud.be/lifeozon/project/acties

Meer informatie over het onderzoek naar verkeersslachtoffers: http://www.natuurpunt.be/nieuws/ook-2016-groot-dierenleed-door-verkeer-20170215

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nieuw projectteam Life+ OZON aan de slag

De afgelopen maanden is het projectteam van Life+ OZON gewijzigd. Andreas Baele (sinds eind februari 2017) en Yoeri Bellemans (sinds midden oktober 2016) nemen de fakkel over van Anouschka Kuijsters en Steven Vanonckelen. Hierbij volgt een kort voorstelling van het nieuwe duo.

Andreas Baele

Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door de natuur en studeerde daarom een bachelor Groenmanagement aan de Hogeschool Gent. Zoals heel veel mensen werd ik me steeds meer en meer bewust van de klimaatsverandering en daarom koos ik er voor om aan de Universiteit van Wageningen in Nederland te gaan studeren. Ik studeerde er een master Climate studies en leerde over de klimaatsveranderingen en de daar mee gepaard gaande moeilijkheden voor natuurbehoud. Recent koos ik ervoor om mijn schouders onder het Life+ OZON project te zetten. Het Zoniënwoud is de long van Brussel en huisvest heel veel zeldzame soorten. Ons project zorgt ervoor dat het Zoniënwoud weer 1 geheel kan worden. Daarom is het geen probleem om mijzelf elke dag te motiveren om mij in te zetten voor het Zoniënwoud en de aanwezige populaties. Ik denk dat ik door mijn grote expertise en brede opleiding een perfecte aanvulling ben voor het OZON-team.

Yoeri Bellemans

Als Brusselaar heb ik een boontje voor het Zoniënwoud. Het is een geweldige uitdaging om, over de gewestgrenzen heen, mee te kunnen werken aan de duurzame ontwikkeling ervan. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring in de coördinatie van projecten rond duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs gaat helpen bij de realisatie van de vele doelstellingen van dit project. De afgelopen maanden heb ik alvast kunnen kennismaken met de grote betrokkenheid en het enthousiasme van de vele partners (AWV, Leefmilieu Brussel, Departement LNE,…) en collega’s bij het ANB. Samen realiseren we de ontsnippering van het Zoniënwoud.

Contact

Life+ OZON
Agentschap voor Natuur en Bos
Regiokantoor Groenendaal
Duboislaan 14
1560 Hoeilaart

Andreas Baele (projectmedewerker)
andreas.baele@vlaanderen.be
Tel 02-658 24 69 | Gsm 0496-56 77 58

Yoeri Bellemans (projectleider)
yoeri.bellemans@vlaanderen.be
Tel 02-658 24 74 | GSM 0498 67 38 82

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 januari 2017: Eerste foto van een everzwijn sinds lange tijd

Sinds 2006 worden er terug everzwijnen gesignaleerd in het Zoniënwoud. Het aantal everzwijnen in het Zoniënwoud is echter beperkt tot enkele exemplaren. Dit en het feit dat het nachtdieren zijn, zorgt ervoor dat het zeer moeilijk is om foto’s van deze dieren te maken.

Via de monitoring van het Life+ Ozon project, in samenwerking met Natuurpunt, zijn we er na een lange tijd nog eens in geslaagd een everzwijn op camera vast te leggen. Eén van de vijftien wildcamera’s die in het bos verspreid staan, maakte onlangs onderstaande foto

everzwijn

Voor meer info over hoe het everzwijn terug in het Zoniënwoud verzeild is geraakt, verwijzen we graag naar volgende link.

Zelf een everzwijn gespot? Laat het ons weten via yoeri.bellemans@vlaanderen.be of 0498 67 38 82.