In uitvoering

Ecoraster LIFE+ OZON09 november 2014: Ecoraster langs L161 afgewerkt

Ter hoogte van de spoorlijn L161, op Brussels grondgebied, werd er in 2012 een ecoduct gebouwd in combinatie met een raster. In het kader van project OZON werd afgelopen maand een aanvullend ecoraster geplaatst op het Vlaams Gewest. Dit raster loopt tot aan het station van Groenendaal en sluit perfect aan op het ecoraster van het Brussels gewest. Hierdoor zullen de dieren de spoorlijn enkel nog kunnen oversteken via het ecoduct en zal het aantal aanrijdingen tussen treinen en overstekend wild in het Zoniënwoud afnemen. In de toekomst zal OZON ook wildrasters realiseren langs de ring rond Brussel.

Ecorasters, ook wel wildrasters genoemd, zijn speciale rasters of hekken die worden geplaatst langs verkeersassen. Ze verhinderen dieren om wegen over te steken en geleiden ze naar veilige oversteekplaatsen zoals een ecoduct of tunnel. Ecorasters hebben een hoogte van ongeveer 2 m en zijn van een gecombineerde type: een draad met grof raster bovenaan en een fijnmazig raster onderaan om ook kleine diersoorten tegen te kunnen houden. Het raster is ook ingegraven in de bodem om gravende soorten te weren. Dieren die toch aan de verkeerde kant van het hek terecht komen, kunnen via dassenpoortjes of insprongen het bos opnieuw bereiken.

 

Ecoduct Kikbeek05 september 2014: Bezoek aan Ecoduct Kikbeek

Op 5 september 2014 kwam de volledige Stuurgroep van het OZON project samen om de stand van zaken van het project te bespreken. De vergadering vond deze keer niet plaats in het Zoniënwoud, maar wel in Maasmechelen. De reden hiervoor was een bezoek aan ecoduct de Kikbeek. Dit ecoduct over de E314 werd voltooid in 2005 en is gelegen in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Monitoring heeft uitgewezen dat het ecoduct al druk gebruikt wordt.

Tijdens de vergadering werden de voorlopige resultaten en de toekomstige plannen van OZON voorgesteld. Ook was er een brainstorm over de naam van het nieuwe ecoduct en werd er stilaan gekeken naar mogelijke nieuwe studies en projecten.

 

01 Augustus 2014: Ecoduct zoekt naam

De plannen voor het uitzicht van het gloednieuwe ecoduct zo’n 2km ten zuiden van de brug van Groenendaal zijn bijna klaar. Enkel een naam voor het kunstwerk ontbreekt nog.

Inplantingsplan ecoduct (LIFE+ OZON, Witteveen+ Bos)

Inplantingsplan ecoduct (LIFE+ OZON, Witteveen+ Bos)

Het ontwerp van het ecoduct zet het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud, een eiken-beukenbos, in de verf. Zo komen er niet alleen groene wallen met struiken aan beide zijden van het ecoduct, maar ook bomen die het middendeel sieren en zo een overgang van open gebied naar bos zullen voorzien.

Het betonmengsel zal een kleurtje krijgen als verwijzing naar de voormalige ontginning van ijzerzandsteen in het Zoniënwoud. Ook de stenen gebruikt in de fietsersbrug van Groenendaal hebben een soortgelijke kleur.

Verder werd er natuurlijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Om een minimale impact op het verkeer tijdens de werken te garanderen worden de prefab gemaakte leggers ’s nachts geplaatst. Hierdoor hoeft de Brusselse ring niet volledig afgesloten te worden en wordt het verkeer zo min mogelijk gehinderd.

Voorlopig ontwerp ecoduct (LIFE+ OZON, door Witteveen en Bos)

Voorlopig ontwerp ecoduct (LIFE+ OZON, door Witteveen en Bos)

De bouwvergunning voor het 60 meter brede ecoduct werd begin augustus 2014 aangevraagd, maar we zijn nog steeds op zoek naar een goede naam voor dit kunstwerk. Heeft u een leuk idee? Stuurt dit dan naar steven.vanonckelen@lne.vlaanderen.be. Wellicht prijkt uw naam straks op het nieuwste ecoduct van Zoniën!