Waals beheerplan Zoniënwoud goedgekeurd

Op 30 mei 2016 keurde Waals minister van Natuur René Collin het Waalse beheerplan voor het Zoniënwoud goed. Dat plan zet tot 2037 de krijtlijnen uit voor een duurzaam en multifunctioneel beheer van het woud.

domein Solvay Zonienwoud

© Domaine régional Solvay

In 2008 besloten het Vlaamse, het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest om nauw samen te werken rond het Zoniënwoud. De principes voor die samenwerking goten ze in de structuurvisie voor het Zoniënwoud. Daarop baseren de gewesten zich om de nieuwe beheerplannen voor het Zoniënwoud op te maken.

Voor het Vlaamse deel van het bos werd in 2013 een beheerplan opgesteld. Ook het Waalse beheerplan is nu goedgekeurd. Het nieuwe plan trekt de kaart van een duurzaam en multifunctioneel beheer van het Zoniënwoud.

Bosmeubilair

Het beheerplan beschrijft de maatregelen tot 2037 in het Waalse deel van het Zoniënwoud: het ecologische netwerk wordt hersteld, de diersoorten en habitats van het Natura 2000-netwerk krijgen bijkomende bescherming en de beukenkathedraal wordt op goed gekozen plekken behouden. Bovendien krijgt het woud er 22 hectare bosreservaten bij, waar de natuur haar gang mag gaan en er geen houtproductie plaatsvindt.

Het nieuwe beheerplan maakt ook werk van de afspraken  die de drie gewesten gemaakt hebben: zo worden de interregionale wandel-, fiets- en ruiterpaden wettelijk verankerd en komen er gemeenschappelijke infoborden en hetzelfde bosmeubilair voor het hele woud.

Ook het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt aan een nieuw beheerplan voor het Zoniënwoud. Er wordt momenteel nog volop aan geschreven. In de loop van 2018 wordt het plan goedgekeurd.

Meer weten? Bekijk het Waalse beheerplan op www.zonienwoud.be/bibliotheek/beheerplannen/ (in het Frans)