06/03/2015: ‘Ecoduct Groenendaal’ onthuld tijdens bezoek Europa

27 februari was een speciale dag voor OZON: de Europese Commissie kwam op bezoek. Naast de afgevaardigden van de Commissie waren ook het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, departement Leefmilieu Natuur en Energie, departement Mobiliteit en Openbare Wegen, Leefmilieu Brussel, de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren én het United Nations Environment Programme (UNEP) vertegenwoordigd.

 

© Het Nieuwsblad

© Het Nieuwsblad

Na een uitgebreide presentatie over de voortgang van het project en een zoektocht naar de Schotse Hooglanders werd er een kort persmoment gehouden. Vervolgens gingen we OZON op het terrein bekijken. O.a. het toekomstige ecoduct, de amfibietunnels en het wildraster kwamen daar aan bod.

 

‘Ecoduct Groenendaal’ verbindt het Zoniënwoud
Tijdens het persmoment werd de naam van het eerste, toekomstige ecoduct over de Brusselse Ring bekend gemaakt: ‘Ecoduct Groenendaal’. De oproep voor een naam werd ruimschoots beantwoord: meer dan dertig mensen stuurden een voorstel in. ‘Ecoduct Groenendaal’, verwijzend naar de locatie, is begrijpelijk over alle taalgrenzen heen. Dat maakt het tot een zeer geschikte naam. De bouw van het ecoduct is gepland in 2016 en moet in 2017 voltooid zijn. Vanaf de zomer van dat jaar zal de naam zichtbaar zijn voor de voorbijrijdende automobilisten. De voorbereiding van het dossier is inmiddels in volle gang.

Ecoduct Groenendaal

© Witteveen + Bos en Cluster, in opdracht van LIFE+ OZON

Het persmoment gaf daarnaast aandacht aan de verbindende natuur van LIFE+ OZON-project, zowel letterlijk als figuurlijk. Thierry Lucas, afgevaardigde van UNEP, was aanwezig om het belang van samenwerking te benadrukken en een symbolische steun uit te wisselen. De eerste samenwerking met UNEP vindt plaats tijdens de ‘Green Week van 3 t/m 5 juni’. Hier zal het OZON-team aanwezig zijn om Europese bezoekers te informeren over het project.

 

© LIFE+ OZON

© LIFE+ OZON

De voormalige renbaan van Groenendaal
Bij de eerste stop van het terreinbezoek werd er gekeken naar het OZON-werfbord, de opgebroken parking, en een recent aangelegde poel die langzaamaan opgenomen worden in de omgeving. Op de locatie van het toekomstige ecoduct werd gekeken naar de te vellen bomen om het ecoduct te kunnen bouwen, maar ook naar de bomen die behouden moeten worden. Er moet immers een goede, geleidelijke overgang komen tussen de biotopen op het ecoduct en het landschap ernaast. Dat betekent dat er goed gekozen moet worden welke bomen er blijven staan en welke weg moeten.

 

© LIFE+ OZON

© LIFE+ OZON

De voormalige Ganzepootparking
Afgelopen jaar werd de parkeerruimte aan de Ganzepootvijver opgebroken en teruggegeven aan de natuur. Inmiddels is het moeilijk te geloven dat hier ooit een parking was: alles is weer groen. Nabij de Ganzepootvijver werden ook amfibietunnels en geleidingswanden geplaatst. Deze zullen ervoor zorgen dat onder andere de padden tijdens hun jaarlijkse migratie veilig kunnen oversteken, zonder schrik te hoeven hebben van voorbij rijdende wagens. Dit is niet alleen positief voor de populaties die de weg moeten oversteken, maar ook voor het verkeer dat veiliger wordt.

 

© LIFE+ OZON

© LIFE+ OZON

Het wildraster langs spoorlijn 161
Het wildraster (ecoraster) dat afgelopen jaar voltooid werd, sluit aan op het eerder geplaatste raster langsheen de spoorlijn op het Brussels gewest. Dit raster verhindert dieren om de spoorlijn op te lopen en leidt ze naar het Brusselse ecoduct, over de sporen van lijn 161. Voor dieren die per ongeluk toch aan de verkeerde kant van het raster terecht zijn gekomen, werden er poortjes en insprongen voorzien.

We kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagde dag!