15 camera’s nemen dieren in het vizier

Het team van het LIFE+ project Ontsnippering Zoniënwoud (OZON) heeft dit voorjaar 15 camera’s geplaatst. Die registreren de dieren ter hoogte van de in- en uitgangen van de bestaande en toekomstige doorgangen onder de Ring rond Brussel en de E411. En dat blijken er heel wat.

Vos (LIFE+ OZON)Het Europese LIFE+ OZON-project pakt de versnippering van het Zoniënwoud aan. Tegen 2017 komen er een achttal nieuwe faunapassages over en onder de verkeersassen door het woud, waaronder een ecoduct van 60 meter breed. Daarnaast worden 18 bestaande tunnels en duikers opgeknapt om de doorgang voor vleermuizen, vossen, dassen en andere dieren te verbeteren.

Dit voorjaar zijn ter hoogte van de in- en uitgangen van de bestaande en toekomstige tunnels en duikers 15 camera’s geplaatst. Projectleider Steven Vanonckelen: “De cameravallen moeten nagaan welke en hoeveel dieren nu al gebruik maken van de bestaande tunnels en duikers. Na afloop van het project kan dan bekeken worden of de doorgang effectief verbeterd is.”

3.000 beelden

Ree R0 (LIFE+ OZON)De camera’s detecteren elke beweging in hun vizier en nemen op dat moment 3 foto’s. Per camera levert dat soms tot 3.000 beelden per maand op. “Een titanenwerk voor de boswachters om al die data te analyseren”, weet Steven Vanonckelen.

Naast de camera’s werden ook slangenplaten geplaatst. Die moeten vaststellen welke amfibieën en reptielen zich in de buurt van de tunnels schuil houden. Ook zijn er insectenvallen geplaatst om de aanwezige insectensoorten in kaart te brengen. Verder in de pijplijn: bat-detectors voor de monitoring van vleermuizen.