Derde hooglander voelt zich al thuis in het woud

Eind november maakte een derde Schotse hooglander zijn opwachting in het begrazingsblok van het Zoniënwoud in Groenendaal. De twee andere hooglanders lijken het kalf van acht maanden al helemaal te hebben aanvaard.

© Dirk Raes

Sinds dit voorjaar was het begrazingsblok ‘Grvenendael, Het Block’ in Groenendaal al de thuis voor twee Schotse hooglanders, een stier en een koe. “De eerste weken hielden zij de nieuweling nog op een afstand”, vertelt bioboer Paul Eylenbosch en eigenaar van de drie hooglanders. “De koe haalde soms met haar horens uit als de kleine te dicht naderde. Maar nu hebben ze hem aanvaard en blijven ze samen.”
De nieuweling komt van een hobbykweker uit Limal, uit een kudde van tien hooglanders. Zijn komst naar het Zoniënwoud was mogelijk dankzij de steun van natuurverenigingen Natuurgroepering Zoniënwoud en van de Vrienden van het Zoniënwoud, die hun krachten bundelden.

Nakomelingen

Dat een derde hooglander zijn opwachting maakt in het woud, heeft zo zijn redenen. “We merkten dat twee hooglanders niet volstonden om het terrein open te houden. Maar dat is niet alles. De koe en de stier zijn ongeveer vijf jaar oud”, vertelt Paul Eylenbosch. “Je zou verwachten dat ze aan hun reproductie zouden beginnen, maar blijkbaar moeten ze daarvoor in kudde leven. Nu een derde hooglander het koppel vervoegd heeft, hoop ik dat ze aan nakomelingen beginnen denken.”

De hooglanders leven volledig autonoom binnen hun begrazingsblok in het woud. “Ze moeten hun plan trekken en zelf eten zoeken”, weet Paul Eylenbosch. “Ze eten alle grassen en planten en helpen zo om het gebied open te houden. We voederen ze niet bij en de schuilhut en de drinkbak met stadswater laten ze links liggen. Ze schuilen liever onder de bomen en het water uit de poel smaakt hen duidelijk beter.”

Wilde dieren

Met een beetje geluk weet jij de nieuwe hooglander ook te spotten. Een wandelroute loopt door het begrazingsblok. Hou wel een veilige afstand, want de hooglanders hebben hun rust nodig en het zijn en blijven wilde dieren.

Lees meer over de Schotse hooglanders in het Zoniënwoud