Ecoduct Groenendaal

12/11/2015: Bomen geveld en bestek gepubliceerd voor ecoduct Groenendaal

Het werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar nu is het dan zover: de bomen aan weerszijden van het toekomstige ecoduct zijn geveld en het bestek is gepubliceerd.

De afgelopen weken werd er hard gewerkt om de werfzone vrij te maken. Zoals hieronder gezegd krijgt een heel aantal gevelde bomen een nieuwe plaats op het ecoduct. De stobbenwallen waarin deze bomen gebruikt zullen worden, zijn wanden van boomstammen, stronken en takken. Ze zorgen voor een natuurlijke geleiding voor dieren naar en over het ecoduct. Daarnaast bieden ze een schuilplaats voor kleinere zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

Omdat het ecoduct eerst nog gebouwd moet worden voor de stobbenwal gemaakt kan worden, liggen de stammen momenteel opzij. Zo kunnen ze de overgebleven bomen beschermen tijdens de bouw van het ecoduct.

Werfzone ecoduct

Bestek gepubliceerd
Op 23 oktober werd het bestek voor het ecoduct gepubliceerd. Dit bestek is een document dat alle specificaties van het te bouwen ecoduct bevat. Zo weten degenen die het bouwen precies wat er allemaal zal moeten gebeuren en hoe het ecoduct eruit zal moeten gaan zien.
Op 30 november zal het bestek van de markt gehaald worden en begin december wordt er een kandidaat geselecteerd voor de uitvoering van de bouw.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

02/04/2015: Beheermaatregelen maken komst ecoduct zichtbaar

© LIFE+ OZON

© LIFE+ OZON

Op de voormalige renbaan van Groenendaal moet plaats gemaakt worden voor het ecoduct, dat betekent dat er bomen langs de ring moeten verdwijnen. Afgelopen maand werd er dan ook hard gewerkt aan het zoeken van een evenwicht tussen bomen die mogen blijven en bomen die er weg moeten. Op het terrein wordt het nu steeds duidelijker: Ecoduct Groenendaal komt eraan!

De locatie voor het 60 meter brede ecoduct werd gekozen vanwege de grote hoeveelheid aanrijdingen met dieren op die bewuste plaats, maar ook vanwege de aanwezige taluds in het landschap, om de impact op het bossysteem zo klein mogelijk te houden.  De aanduiding van de te vellen bomen gebeurde in samenspraak met de regiobeheerder, boswachters, beheerplanners, en projectpartners. Samen zochten we naar een evenwicht om zowel een relatief open biotoop als een gesloten bos geleidelijk aan te laten sluiten over het ecoduct. Ook werd er rekening gehouden met windval en zonnebrand, om te voorkomen dat de bomen die blijven staan op de weg zouden kunnen vallen.

Een deel van de gevelde bomen krijgt een nieuwe plaats in de zogenaamde stobbenwal op het ecoduct. De rest zal eind 2015 weggehaald worden. Zodra het ecoduct gebouwd is zullen er plaatselijke aanplantingen gedaan worden om de natuurlijke geleiding naar het ecoduct verder te optimaliseren.