Groen licht voor Stichting Zoniënwoud

Het Zoniënwoud, dat is maar liefst 4.400 hectare topnatuur. Daarvan ligt 56 procent in het Vlaamse Gewest, 38 procent in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 6 procent in het Waalse Gewest. Elke gewest beheert haar deel van het woud, maar er is ook een samenhangende visie uitgestippeld. De Stichting Zoniënwoud zal die visie in de praktijk brengen.  

@Yves Adams

Hoe zal het Zoniënwoud er in de toekomst uitzien? Dat staat beschreven in de ‘structuurvisie Zoniënwoud’ die de drie gewesten jaren geleden opstelden. Om die strategie efficiënter te realiseren, wordt de Stichting Zoniënwoud in het leven geroepen. De Stichting wordt het aanspreekpunt voor Zoniënfans, zal partners proberen te mobiliseren om te investeren in de toekomst van het woud en zal de samenwerking tussen de gewesten stroomlijnen. En dat is maar een greep uit haar diverse takenpakket. De drie regeringen hebben recent de oprichting van de Stichting in een eerste lezing goedgekeurd. Wordt vervolgd!