Hoog bezoek bij eerstesteenlegging Ecoduct Groenendaal

Erevoorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en EU-commissaris Karmenu Vella: allemaal wilden ze de eerstesteenlegging van het Ecoduct Groenendaal voor geen geld missen. Ben jij ook nieuwsgierig naar het resultaat ? Dan moet je nog even geduld oefenen. Pas eind 2017 is het ecoduct klaar.

Eerstesteenlegging

© LIFE+ OZON

Het Zoniënwoud wordt op verschillende plekken doorkruist door snelwegen. Elke dag doen vele bosbewoners verwoede pogingen om die over te steken. “We merkten dat tussen Groenendaal en Waterloo, vele dieren er niet in slaagden om op een veilige manier over te steken. Daarom bouwen we hier een ecoduct, dat is een oversteekplaats van 60 meter lang, voor kleine en grote dieren, zegt Patrick Huvenne van het Agentschap voor Natuur en Bos. Die veilige oversteekplaats kadert in het Europese LIFE+ OZON-project, dat de ontsnippering van het Zoniënwoud wil tegengaan.

Voor verkeer vanop de Brusselse Ring zal het ecoduct er uitzien als een betonnen blok. Maar dieren die het ecoduct gebruiken zullen niet merken dat ze zich buiten het bos bevinden. “We richten het ecoduct in met planten die ook in het Zoniënwoud voorkomen”, legt Patrick Huvenne uit. “Om te verhinderen dat dieren toch nog via de snelweg oversteken, wordt een ecoraster van 2 meter hoog en 25 km lang gebouwd langs Brusselse Ring”. Voor dat ecoraster moeten er bomen sneuvelen. In de plaats komen er struiken, de ideale habitat voor heel wat bosbewoners. Die aanplanting is in overeenstemming met het Vlaamse beheerplan voor het Zoniënwoud.

De werken aan het ecoduct startten in april 2016 en zullen tegen het einde van 2017 afgerond worden.

Voor meer info over het LIFE + OZON-project, klik hier.