HORIZON+

De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, Natuurinvest,  Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren zullen de komend drie jaar intens samenwerken om de connectiviteit met het Zoniënwoud te verbeteren.

lees meer

In het strategisch project worden verschillende ambitieuze deelprojecten opgezet, zoals de uitbouw van de onthaalpoorten in de verschillende gemeenten, het stroomlijnen van het medegebruik, het realiseren van groene verbindingen, het inzetten op sterke dorpskernen enz. Een aantal voorbeelden van voorziene realisaties bestaan uit: een ambitieus bezoekersonthaal en de restauratie van de voormalige priorijkerk te Groenendaal, de uitwerking van de toeristisch-recreatieve poort met Wawa-park te Jezus-Eik, het uitbouwen van de onthaalpoort Middenhut te Sint-Genesius-Rode,  enz.

Maar het ambitieus project gaat verder, het wenst een strategische visie te formuleren tussen de verschillende gemeenten om de regio meer slagkracht te geven als investeringsgebied voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, de versterking van het bos- en natuurgebied en het verbeteren van de dorpskernen. Tevens moet Horizon+ bruggen leggen met de aanliggende gewesten om de doelstellingen waar te maken. HORIZON+ kadert immers binnen de intergewestelijke structuurvisie van het Zoniënwoud, een strategische gebiedsvisie op het belangrijkste groengebied in de Rand rond Brussel.

Hiernaast wenst Horizon+ zich te spiegelen aan andere grote natuurparken in binnen- en buitenland, gebieden die voor uitstraling zorgen, waar natuur en cultuur hand in hand voorkomen, gebieden die ingezet worden als streekproduct. De regio van het Zoniënwoud kan zich manifesteren als een keurmerk voor bezoekers en investeerders, maar evengoed als een gebied waar het goed wonen en recreëren is, nabij een versterkt majestueus woud.

Het projectteam van Horizon+ bestaat uit medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant, Natuurinvest in naam van ANB en regionaal Landschap Dijleland met financiële steun van het Departement Omgeving.