II – Het productief korte-keten landschap

Van oudsher is onze regio een ondernemende regio. Molens, herbergen en druivenserres domineerden het cultuurlandschap. Vandaag kennen we vooral slaapwijken met forenzen . In de versnipperde landbouwgebieden is de landbouw op zijn retour, de helft van de landbouwbestemmingen kent geen landbouwgebruik meer.  Korte keten initiatieven zoals  CSA-landbouw  of lokale afzetpunten kunnen deze landbouwgronden activeren en transformeren. Ook korte keten bosbouw wordt onderzocht in functie van duurzaamheid en versterking van de lokale economie.