VI – Het toeristisch-recreatief bioom

We wonen en recreëren in een regio met internationale uitstraling, uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme. De dorpskernen met hun handelsapparaat worden verder ontsloten als ‘poorten’ tot het Zoniënwoud. De verschillende mobipunten  met hun overstapparkings die voorzien worden, worden ingeschakeld in dit toeristisch-recreatief poortenverhaal. De mobipunten zijn complementair voor het bos- en natuurbezoek en het stroomlijnen van de recreatieve druk. Tussen de mobipunten, de handelskernen en het recreatief netwerk worden leesbare en verkeersveilige routes gecreëerd. Het internationale toeristisch-recreatief netwerk wordt grensoverschrijdend versterkt.

Steeds meer mensen gebruiken de resterende natuur om aan de drukte te ontkomen. Onbewust zal men hierdoor ook druk uitoefenen op de aanwezige fauna en flora. Juist om deze druk op het woud te verlichten en te sturen stelt Horizon+ tot doel toegangspoorten of onthaalpoorten uit te bouwen in de vier Vlaamse Zoniëngemeenten: Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.