IV – Watermachines als strategie

Voor de vier gemeenten wordt er een intergemeentelijk hemelwaterplan opgemaakt. De nadruk wordt gelegd op bovengrondse brongerichte maatregelen en het verhogen van de ‘sponscapaciteit ‘ van de valleien en de ‘klimaatbuffers’. In onze regio met uitgesproken reliëfvorm en zeer smalle valleigronden wordt het opvangen van het hemelwater bij een veranderende klimaat een zeer belangrijke opgave. Een belangrijke vervolgstap van het hemelwaterplan is een systemische onthardingsstrategie. We kijken hiervoor naar Europese cofinanciering.