III – Levendige kernen en slim locatiebeleid

Dit programma is de operationalisering van de strategische doelstelling van het beleidsplan ruimte Vlaanderen: ‘het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tegen 2040 terug dringen tot 0 hectare’. Vandaag wordt op basis van de strategische visie Horizon+ samen met de partners het huidig instrumentarium ingezet om uitvoering te geven aan de  Vlaamse bouwshift. De regio zal eveneens verder het voortouw nemen met proefprojecten voor toekomstige en vernieuwde instrumenten zoals de regelluwe gebieden, de lastenregeling, planologische ruil en verhandelbare bouwrechten.