I – Natuurinclusieve wijken en bosgradiënten herstellen

Allereerst erkennen we zogenaamde natuurinclusieve wijken en dorpen. Tuinen, wegen en pleinen zijn delen van onze woonomgevingen waarbinnen ecosysteemdiensten een plaats vinden en waarbinnen de biodiversiteit verhoogd kan worden. Bosgradiënten in de bebouwde en het versnipperde open ruimtegebied worden gerealiseerd . Deze gradiënten bestaande uit bossen, bomen en boomgroepen, boomgaarden, hagen, extensieve graslanden, poelen… De lokale overheden geven het voorbeeld door de realisaties van geboortebossen, groene speeloases, natte graslanden, boomgaarden, hagen, houtkanten enz.