Horizon+ bouwt aan de poorten en dorpskernen

Steeds meer mensen gebruiken de resterende natuur om aan de drukte te ontkomen. Onbewust zal men hierdoor ook druk uitoefenen op de aanwezige fauna en flora. Juist om deze druk op het woud te verlichten en te sturen stelt Horizon+ tot doel toegangspoorten of onthaalpoorten uit te bouwen in de 4 Vlaamse Zoniëngemeenten: Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.

Poort Groenendaal te Hoeilaart

Poort Groenendaal is de grootste en meest centraal gelegen toegangspoort. Het Bosmuseum, de oude priorij en het arboretum vormen de belangrijkste componenten van deze site maar de onderlinge samenhang is ver zoek. Om deze reden heeft het team van Horizon+ een masterplan uitgewerkt waarin deze versnipperde elementen worden verbonden door middel van een boomtoppenwandeling en een arboretumwandeling.

Poort Jezus-Eik te Overijse

Het centrum van Jezus-Eik in Overijse sluit enorm dicht aan tegen de rand van het Zoniënwoud. Een ideale uitgangssituatie om een toegangspoort uit te bouwen die zowel de kern van Jezus-Eik als het woud zal versterken. Toch is er momenteel geen voelbare relatie tussen beide. We trekken het bos in het centrum en laten het versmelten met de publieke groene ruimten rond de parochiekerk en de pastorie van Jezus-eik.

Poort Middenhut te Sint-Genesius-Rode

Poort Middenhut situeert zich aan de oude boswachterswoning, in de Sint Michielsdreef. Deze boswachterswoning zal een nieuwe functie toegewezen krijgen als horecazaak. Eromheen wordt een grote terrasruimte voorzien die uitzicht geeft op een biodivers grasland met ruigte en struwelen. Naast het grasland waar eveneens gepicknickt kan worden komt een ‘speelstruweel’ waar kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven.

Poort Tervuren

De onthaalpoort van Tervuren zal het centrum van de gemeente en het Park van Tervuren met elkaar laten versmelten. De gemeente heeft reeds grote investeringen gedaan om het gemeentehuis en de “Warandepoort” uit te bouwen tot een prachtig complex met tal van publieke functies. De erfgoedelementen van het voormalig hertogelijk paleis en de Sint Hubertuskapel zullen dé troeven vormen die natuur en cultuur op deze site verbindt. We zullen een groene attractieve wandeling uitbouwen die je vanuit het Park van Tervuren door de gemeente tot diep in het woud leidt.