Horizon+ verbindt natuur en open ruimte

Naast het uitbouwen van toegangspoorten zal Horizon+ natuurverbindingen creëren die als groene uitlopers vanuit het woud de omliggende gemeenten dooraderen. Zo kunnen verschillende natuurgebieden beter verbonden worden, zowel onderling, als met het de kern van het woud. Voor talrijke planten en dieren zijn deze verbindingen van onmiskenbaar belang. Eén van de grote problemen is de versnippering van leefgebieden van verschillende plant- en diersoorten.Natuurverbindingen zijn noodzakelijk voor deze planten en dieren om hun weg te vinden naar soortgenoten, om hen leefruimte te geven en hun voortbestaan te garanderen. Horizon+ streeft naar robuuste, multifunctionele groenlinten, die verschillende landschappelijke functies integreren. Extra aandacht geven we aan onze Vlaams-Brabantse  ‘koesterburen’. Dit zijn soorten die afhankelijk zijn van specifieke leefgebieden en die een duwtje in de rug goed kunnen gebruiken. Zo kunnen er voor het vliegend hert extra kunstmatige broedhopen aangelegd worden, vleermuizen maken dan weer gretig gebruik van aaneengesloten bomenrijen en houtkanten om hun jachtgebied uit te breiden, extra poelen voor vroedmeesterpadden kunnen deze soort meer kansen geven door hun leefgebied te vergroten,…