Project

Het LIFE+-project OZON (= Ontsnippering ZONiënwoud) pakt de verregaande versnippering van het Zoniënwoud aan.

Boven, onder en langs de ring en de E411 komen meer dan tien faunapassages. Die moeten delen van het woud die nu van elkaar afgesneden zijn door drukke verkeersassen, opnieuw verbinden. Daardoor krijgen tal van dieren opnieuw een groter leefgebied. Dat is een opsteker voor bedreigde soorten als de watervleermuis, boommarter, lederloopkever en vinpootsalamander.

OZON in een notendop

Officiële projectnaam: Herstel van natuurlijke habitats voor kritisch bedreigde soorten door middel van Ontsnippering van het ZONiënwoud, Z-Brussel/LIFE12 NAT/BE/000166
Budget: 6 716 040 euro, waarvan de EU de helft bijdraagt
Projectduur: 1 juli 2013 tot 30 juni 2017
Partners:
–          Coördinator: Agentschap voor Natuur en Bos
–          Medeprojecttrekkers: Agentschap voor Wegen en Verkeer, Leefmilieu Brussel – Bruxelles Environnement (BIM-IBGE)
–          Cofinancier: Vlaamse overheid – departement Leefmilieu, Natuur en Energiegemeente Hoeilaartgemeente Overijse
–          Projectondersteuner: Département de la Nature et des Forêts van het Waalse Gewest