Doelstellingen

Drukke verkeersassen doorkruisen het Zoniënwoud en hakken het bos in geïsoleerde delen:

de ring rond Brussel, de E411, de spoorweg tussen Brussel en Luxemburg, de Terhulpsesteenweg, de Duboislaan, de Tervuursesteenweg … Ze vormen hindernissen voor bosbewoners die van het ene gebied naar het andere willen trekken. Zo’n vijftig dieren per jaar worden het slachtoffer van het drukke verkeer in het bos. Dat bracht monitoring aan het licht in het kader van het project ‘Dood doet Leven’.

Ecoduct

Het LIFE+-project OZON (= ‘Ontsnippering Zoniënwoud’) wil die ecologische hotspots opnieuw met elkaar verbinden. Daarvoor worden de komende vier jaar meer dan tien faunapassages ingericht. De meest spectaculaire is ongetwijfeld het ecoduct tussen Groenendaal en Waterloo, dat er in 2017 moet staan.

Boombruggen

Naast dat paradepaardje staan nog heel wat meer projecten op stapel. Er komen boombruggen op twee bestaande portieken en er worden twee nieuwe portieken opgetrokken, inclusief boombrug. Op de N275 tussen Terhulpen en Bosvoorde en op de Waterloosesteenweg onderzoeken de OZON-partners of tunnels voor dieren zinvol zijn. Is dat het geval, dan worden die ook binnen het LIFE+-project aangelegd.

Amfibiën krijgen vrije baan

Daarnaast pakt het project de bestaande duikers aan. Die met water gevulde doorgangen onder de ring en de E411 dateren nog uit de jaren 1960. Ze zijn vaak verstopt en moeten geruimd worden. Door de bestaande constructie te verbeteren kunnen ook amfibieën en kleine zoogdieren veilig onder de snelweg door. Om de dieren uit te nodigen om de nieuwe faunapassages te gebruiken, komen er ecorasters en wildspiegels langs de weg.

Natuurvriendelijke bosranden

Naast die broodnodige infrastructuuringrepen worden de bosranden en vijvercomplexen natuurvriendelijker ingericht met extra open zones en mantel- en zoomvegetaties. Het OZON-project gaat bovendien na hoe de recreatie in het Zoniënwoud gestuurd kan worden, zodat de dieren de faunapassages in alle rust kunnen gebruiken.