Natura 2000 & LIFE+

Netwerk van beschermde natuur

Natura 2000 is de naam voor het Europese natuurnetwerk, het grootste netwerk van natuurgebieden ter wereld. Het strekt zich uit over 27 landen en telt ongeveer 25 000 gebieden. Alles samen is dat goed voor zowat een vijfde van de oppervlakte van Europa.

De Europese natuur is uniek. Van de poolcirkel tot de Middellandse Zeekust en van de toppen van de Alpen tot de weidse open vlakten van Midden-Europa: in Europa leven tal van bijzondere planten- en diersoorten. Bijna nergens anders ter wereld vind je op zo’n kleine oppervlakte en verspreid over zoveel verschillende landen zo’n levendig lappendeken van landschappen.

Meer info: Natura 2000 Network ; Natura 2000 in België ; Natura 2000 Public viewer

 

LIFE+: opkikker voor Europese topnatuur

LIFE+ is het financieringsprogramma van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, waar ook het Zoniënwoud deel van uitmaakt. Via LIFE+ steunt Europa milieu- en natuurprojecten in de hele Europese Unie. Voor heel Europa is een bedrag van 278 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie rond milieu- en natuurprojecten.

 LIFE+ bestaat uit drie pijlers:

Natuur en biodiversiteit:
Richt zich op de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de verdere ontwikkeling van het Natura 2000-netwerk. Het gaat hierbij vooral om praktijk- of demonstratieprojecten met maatregelen voor het behoud en herstel van Natura 2000. Dat geldt ook voor projecten die het gemeenschappelijke natuur- en biodiversiteitsbeleid beoordelen en bewaken.

Milieubeleid en bestuur (governance):
Ondersteunt de uitvoering van het zesde Milieuactieprogramma. Ondersteunt ontwikkeling en demonstratie op het gebied van klimaatverandering, milieu en gezondheid.

Informatie en communicatie:
Richt zich op de verspreiding van informatie en de bewustwording van natuur- en milieuproblemen, waaronder bosbranden. Voorbeelden: informatiecampagnes, conferenties, publicaties en trainingen.

Meer info over LIFE: LIFE Programma