Verwachte resultaten

Komaf maken met versnippering

01-00-02-beeld

De OZON-faunapassages of habitatcorridors moeten de versnippering in het Zoniënwoud tegengaan. Zo kunnen geïsoleerde dierpopulaties weer over het volledige bos migreren om zich voort te planten, te schuilen of voedsel te zoeken.

Opsteker voor beschermde diersoorten

Vilda_75780_Boommarter_Yves_Adams_lr

Door de habitats in het Zoniënwoud te ontsnipperen en te herstellen krijgen dieren alle kansen om te overleven. Daar plukken Europees beschermde diersoorten zoals de watervleermuis, boommarter, lederloopkever en vinpootsalamander de vruchten van.

Nieuwsbericht_dieren_onder_de_wielen_foto

90% minder verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersslachtoffers onder de migrerende bosdieren daalt met meer dan 90%. Dat moet de bestaande populaties beschermen, maar ook de materiële en menselijke schade zoveel mogelijk beperken.

Brede publiek draagt Zoniënwoud warm hart toeteambuilding

Door het brede publiek verregaand te betrekken bij het Zoniënwoud en het OZON-project, vergroot het respect voor dat magistrale stadsbos met zijn Europees waardevolle habitats en soorten.

Beheerders

Ook op lange termijn

Na afloop van het project gaan de beheerders van het Zoniënwoud verder op de ingeslagen weg en voeren ze een duurzaam vervolgbeheer. Dat wordt verankerd in een geactualiseerd beheerplan, met aandacht voor de stijgende recreatiedruk.