Ecoduct

Mei 2018 – Voormalige renbaan Groenendaal ondergaat metamorfose

De bouw van Ecoduct Groenendaal werd begin mei 2018 afgerond. Tegelijkertijd onderging de voormalige renbaan, gelegen naast de ingang van de brug, een hele verandering.

Sinds 30 mei 2018 begraast een kudde van 12 Schotse hooglanders ongeveer 24 hectare (ofwel 48 voetbalvelden) grasland, ruigte en bos rondom de westkant van het ecoduct. Deze runderen overleven jaar in jaar uit op eigen kracht in de natuur. Ze houden het landschap half open door houtige gewassen te snoeien, te eten en te vertrappelen tijdens de kiemfase. Door de gesloten grasmat open te trappen stimuleren ze tegelijk ook de ontwikkeling van allerlei kruidige en houtige gewassen. Ze verspreiden zaden via hun vacht en hun mest. Hun uitwerpselen bevatten geen medicijnen waardoor paddenstoelen en mestkevers er ten volle van genieten.

In najaar 2017 en voorjaar 2018 werden ongeveer 10.500 struiken en bomen geplant in de omgeving van het ecoduct. Aangeplante soorten als gelderse roos (Viburnum opulus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), lijsterbes (Sorbus aucuparia) en veldesdoorn (Acer campestre) leveren voedsel voor insecten, vogels en zoogdieren. Deze zullen zich met wat hulp van de Schotse hooglanders de komende jaren op een natuurlijke manier verder verspreiden en zo de voormalige renbaan van Groenendaal verder laten evolueren naar een halfopen graslandschap met soortenrijke bosranden die bijdragen tot de biodiversiteit van het Zoniënwoud.

Langs de autosnelwegen R0 (ring rond Brussel) en de E411 doorheen het Zoniënwoud werd in totaal 24 kilometer ecoraster geplaatst. Deze omheining verbindt meerdere oversteekplaatsen onder (ecotunnels en faunabuizen) en over de autosnelwegen (ecoduct en boombrug). Het raster heeft een dubbele functie: dieren geleiden naar veilige oversteekplaatsen en een veilige verkeerssituatie creëren voor de tienduizenden automobilisten die dagelijks doorheen het Zoniënwoud rijden. Het raster is twee meter hoog, ingegraven in de grond, voorzien van fijnmazige gaas onderaan en amfibieënschermen aan de ingangen van het ecoduct. Daarmee geleiden we de verschillende doelsoorten in de juiste richting.

19 Maart 2018 – Werken Ecoduct lopen op hun einde

Een tijdje terug werd een stammen- en stobbenwal aangelegd naast Ecoduct Groenendaal. Het wordt een rust- en schuilplaats voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren die de Brusselse Ring oversteken. Boswachter Erik zag dat het goed was.

De taluds naast de weg richting het Ecoduct werden recent beplant en ook het ecoraster werd verder doorgetrokken richting Ecoduct.

Bovenop het brugdek is men momenteel bezig met het voltooien van de aarden wal aan beide zijden. Deze wal is opgebouwd uit isomo om op die manier gewicht uit te sparen. Hierboven maken we gebruik van geo-cellen om de grond vast te houden. Indien we die niet zouden gebruiken zo de grond er zomaar afglijden. Vanaf dat deze afgewerkt zijn zullen we deze wal inzaaien met gras en bloemenzaden.

De komende weken gaan we verder met de afwerking van de waterdichting en het plaatsen van grond boven op de brug. We gaan dan ook verder met de beplanting op en rond het Ecoduct.

25 Januari 2018 – Tienduizenden kubieke meters grondaanvoer rondom ecoduct

De voorbije maanden is er een enorme hoeveelheid grond aangevoerd om een vloeiende aansluiting te creëren tussen het brugdek en het omliggende landschap (bos aan kant buitenring en grasland op de renbaan van Groenendaal aan kant binnenring). We streven daarbij naar een zachte hellingsgraad om de toegankelijkheid voor zoveel mogelijk diersoorten te vergroten (zie afbeelding).

Afbeelding: aanloopzone ter hoogte van renbaan Groenendaal

De aanloopzone is voorzien van poelen die dienen als stapsteen naar de bovenkant en overkant van de brug. Deze vochtige zone nodigt bijvoorbeeld amfibieën uit om de oversteek van de autosnelweg te maken op een veilige manier.

Ook de inrichting bovenop de brug is gestart met de opbouw van taluds en schanskorven in de langsrichting van de brug. Voor de start van de lente werken we verder aan de inrichting bovenop de brug, met onder meer grondaanvoer, plaatsing van stobbenwallen en beplanting met struiken en bomen.

5 December 2017 – Update Herfst 2017

Een tijdje terug werd het brugdek vervolledigd. Op de middenpijler werd opnieuw een graffiti geplaatst door DZIA. Door de voltooiing van het brugdek kon het verkeer op de buitenring terug op zijn normale plaats rijden. Momenteel wordt gewerkt om dit ook op de binnenring te realiseren. Bovenop de de brug wordt gewerkt aan de waterdichting: Er werd een roofing gelegd op het brugdek. Bovenop deze roofing kwam er een laag asfalt van een 3-tal centimeter. Bovenop deze laag asfalt zal er een anti-worteldoek komen. Dit anti-worteldoek zal er voorzorgen dat het brugdek beschermd blijft. Na de plaatsing van dit anti-worteldoek kan begonnen worden met het aanvullen van de grond. Na het aanvullen met grond kan begin volgend jaar begonnen worden met aanplanten van bomen struiken bovenop de brug.

In tussentijd werden ook alle sierelementen geplaatst bovenop de brug en werd de naam van het ecoduct zichtbaar boven de ring.

14 September 2017 – Update Zomer 2017

Eind augustus werd het brugdek van kant binnenring afgewerkt en werden de sierelementen bovenop de brug geplaatst. Dat betekende dat het verkeer van kant kon wisselen. Op zaterdag 2 september was het zover, al het verkeer werd gewisseld van de buitenring naar de binnenring. Vanaf nu kan elke bestuurder de ‘Beestige graffiti’ bewonderen die op de middenpijler staat aan kant binnenring. Aangezien de buitenring vrij was van verkeer kon de andere reeks balken geplaatst worden. Momenteel wordt het brugdek aan deze zijde voltooid. Aan de andere zijde, kant binnenring, is men gestart met het uitspreiden van de gronden om de aanloop naar de brug te maken. De komende weken wordt het brugdek voltooid en blijven de grondwerken doorgaan. Volgende week starten we met het plaatsen van een aantal monitoren om te monitoren op vleermuizen om na te gaan of deze de overspanning van het ecoduct nu al gebruiken als geleidende structuur.

28 Juli 2017 – Beestige graffiti kleurt toekomstig Ecoduct Groenendaal

De bouwwerken aan het Ecoduct Groenendaal, de eerste ecopassage over de Ring rond Brussel, zijn volop aan de gang. De Agentschappen Wegen en Verkeer en Natuur en Bos nodigden alvast graffitikunstenaar DZIA uit om de betongrijze middenpijler ter hoogte van de binnenring op te fleuren. Het resultaat mag er zijn: kleurrijke schilderingen tonen de dieren die van de natuurpassage in het Zoniënwoud zullen gebruikmaken. Automobilisten kunnen de graffiti binnenkort bewonderen.

Graffitikunstenaar in natuurlijke biotoop

Het werk van de Antwerpse artiest DZIA siert platenhoezen, bruggen, stations, appartementsgebouwen en kunstgalerijen over heel de wereld. De man puzzelt vlotjes abstracte lijnen, vlakken en levendige kleuren samen tot een libel, flamingo of een gigantische blauwe vinvis. Dieren staan steenvast centraal in zijn werk, de samenwerking onder het toekomstige Ecoduct Groenendaal was dan ook op zijn plaats. De graffitikunstenaar ging er de voorbije dagen aan de slag op de middenpijler van de brug, een betonnen canvas van 60 meter breed en 6 meter hoog.

Muurschildering illustreert doelsoorten ontsnipperingsproject

De muurschildering illustreert onder meer een das, vleermuizen, kikkers en een kamsalamander. Het zijn enkele doelsoorten van de ontsnipperingsmaatregelen die momenteel worden gebouwd langs, onder en over de autosnelwegen doorheen het Zoniënwoud (ecoraster, ecotunnels, boombrug en ecoduct). Daarmee wordt het versnipperde leefgebied van beschermde diersoorten opnieuw aaneengesloten, en vergroot de verkeersveiligheid van tienduizenden automobilisten.    

Door de omvang van het ecoduct (60 meter breed) en een doordachte aansluiting op het omliggende terrein kan de brug een brede ecologische werking krijgen. De inrichting met onder meer struiken, bomen en een vochtige corridor houdt rekening met de voorkeuren van verschillende soorten. Amfibieën verkiezen een vochtige leefomgeving, marterachtigen gaan op zoek naar dekking en overvliegende vleermuizen oriënteren zich op lijnelementen. Om verstoring te voorkomen zal de brug niet toegankelijk zijn voor mensen. Fauna en flora krijgen er vrij spel. De basisstructuur van het ecoduct zal afgewerkt zijn in november 2017, de inrichting volgt begin 2018.

Van de werken werd ook een timelapse filmpje gemaakt:

 

        

© Life+OZON

14 Juli 2017 – Grondaanvoer gaat door tijdens bouwverlof

De aanloop tussen het brugdek van ecoduct en de renbaan (kant binnenring) krijgt verder vorm. Ook tijdens het bouwverlof wordt grond aangevoerd en uitgespreid om een optimale aansluiting tussen brugdek en het omliggende terrein te maken.

29 Juni 2017 – Grondaanvoer Ecoduct Groenendaal gestart

Aangezien het plaatsen van de balken voltooid is en men bezig is het brugdek te voltooien is men aan de kant van de binnenring deze week gestart met de grondaanvoer. Om de dieren te begeleiden naar het ecoduct mag de hellingsgraad richting het ecoduct niet te steil zijn. Indien de helling te steil zou zijn zou dit er niet meer natuurlijk uitzien en zou het ecoduct zijn effect missen. Daarom worden er de komende weken duizenden m³ grond aangevoerd. De uiteindelijk hellingsgraad zal ongeveer 7% bedragen wat voor alle diersoorten begaanbaar is.

 

8 Juni 2017 – Plaatsing dwarsbalken Ecoduct over R0

Gisteren werden reeds 10 dwarsbalken van het Ecoduct Groenendaal geplaatst over de binnenring. Vandaag kwamen daar 10 bij en morgen komen er nog eens 9. In totaal zal het ecoduct 58 balken tellen, 29 balken voor elke kant van de ring. Nu de dwarsbalken geplaatst zijn kan men starten aan het brugdek. Eens het brugdek volledig af is zal het verkeer over de binnenring geleid worden onder de brug door. Daarna kan men beginnen aan de afwerking en het plaatsen van de balken aan de buitenring. Op deze manier krijgt het ecoduct steeds meer vorm. Tegen eind 2017 kunnen dieren zoals reeën, everzwijnen, amfibieën etc. hier veilig en ongestoord de drukke Brusselse ring oversteken. Meer foto’s zie: http://www.zonienwoud.be/lifeozon/ozon-gallerij/.

     

Ook RingTV kwam een kijkje nemen: http://www.ringtv.be/nieuws/ecoduct-hoeilaart-wordt-zichtbaar-boven-ring

30 Mei 2017 – Update Ecoduct Groenendaal

De bouw van het ecoduct is volop aan de gang. Het verkeer gaat al meer dan twee maand enkel over de buitenring. Het landhoofd aan de kant binnenring is reeds afgewerkt en aangezien de middenpijler er ook al staat zijn we bijna klaar voor de plaatsing van de dwarsbalken. Eens de dwarsbalken geplaatst zijn zal het verkeer volledig over de binnenring geleid worden.

De werf van ecoduct was ook op twee dagen, 7 en 20 mei, zeer uitzonderlijk te bezoeken. Op 7 mei in het kader van Open Wervendag en op 20 mei in het kader van 25 jaar Natura 2000. Op de werf gaf een ingenieur van AWV meer uitleg over de bouw van zo een ecoduct. Op weg naar de werf gaven natuurgidsen meer uitleg over het Life+ OZON project en over de omgeving. Deze bezoeken waren zeer uitzonderlijk omdat het later niet toegankelijk zal zijn voor mensen om verstoring te vermijden.

10 April 2017 – Verkeerswissel Werf Ecoduct

Op zaterdag 8 april startte een volgende fase van de werkzaamheden aan het ecoduct. Alle verkeer wordt sindsdien over de buitenring geleid, de plaatsing van de dwarsbalken aan de kant van de binnenring is nabij.

Op zondag 7 mei 2017 kan je een uitzonderlijk bezoek brengen aan de werf van het ecoduct, in het kader van de Open Wervendag

          

21 Maart 2017 – Zijde binnenring bijna klaar voor plaatsing dwarsbalken

Het landhoofd aan de zijde van de binnenring (naast de voormalige renbaan van Groenendaal) is zo goed als afgewerkt en de middenpijler is bijna klaar. De sierrand van de pijler is geplaatst, wat een idee geeft van hoe het ecoduct er uiteindelijk zal uitzien. We zijn bijna klaar voor de plaatsing van de dwarsbalken over de binnenring.