Monitoring

Monitoring Life+OZON afgewerkt

Gedurende de laatste 3 jaar van het Life+OZON project werd er een intensieve monitoring gedaan van de ontsnipperingsmaatregelen. Zo werden er een 6-tal tunnels gemonitord, de boombrug en Ecoduct Groenendaal. Deze actie werd gedaan in samenwerking met Natuurpunt Studie. Een tijdje terug werd het eindrapport aangeleverd en dat kan nu hier door iedereen geraadpleegd worden samen met de tussentijdse rapporten en het monitoringsplan.

De tunnels werden regelmatig gebruikt door o.a. vossen, bunzing, steenmarters, egels… Rond het ecoduct werden heel wat vleermuissoorten waargenomen. Daarnaast monitorden we er ook verschillende loopkevers, vossen, reeën etc.

Monitoringsplan

Tussentijds rapport 1

Tussentijds rapport 2

Eindrapport