Tunnels en duikers

10 Oktober 2017 Nieuwe tunnel onder de N275

Vorige week werd een tunnel voltooid onder de N275 (Terhulpensesteenweg). Deze tunnel kadert niet in het grootschalig Life+OZON ontsnipperingsproject maar is een compensatiemaatregel aangelegd door Sibelga. Deze tunnel is heel symbolisch voor het Zoniënwoud aangezien deze het Brusselse gewest met het Vlaamse gewest verbindt. De uitstekende samenwerking tussen de verschillende gewest heeft als gevolg dat de dieren zich over een steeds groter gebied opnieuw kunnen verspreiden zonder het risico aangereden te worden. Om de tunnel aan te leggen moest eerst de weg opengebroken worden om de buizen in te leggen, erna werd dit stukje weg opnieuw aangelegd.

16 Mei 2017 Laatste onderdoorgang voltooid

Sinds kort is de laatste duiker onder de ring schoongemaakt en hersteld om deze opnieuw toegankelijk te maken voor dieren. In totaal werden er binnen het Life+ Ozon project 18 tunnels en duikers hersteld en schoongemaakt. Samen met de 3 nieuwe ecotunnels die geboord werden in 2015, zijn er nu 21 doorgangen onder de weg die verschillende delen van het Zoniënwoud verbinden.

Maar wat is nu juist een ecotunnel? Een ecotunnel is een speciale tunnel die helemaal of deels ingericht is voor de passage van dieren. Een deel van de of de volledige tunnel is namelijk terug aan de natuur gegeven. Deze tunnels zijn zo geïntegreerd in het landschap (bijvoorbeeld in het dal van een valleitje) dat ze aansluiten bij het natuurlijke gedragspatroon van de dieren.

  

Waarom werden deze passages gecreëerd? Doordat vele drukke wegen het Zoniënwoud doorsnijden kunnen dieren de weg niet oversteken zonder hun leven te riskeren. Door deze tunnels en duikers her in te richten kunnen deze dieren veilig onder de weg door.

Welke dieren maken dan zoal gebruik van deze duikers en tunnels? Om zeker te zijn dat deze tunnels wel hun nut bewijzen, werden er camera’s geplaatst aan beide zijden van de doorgang. Twee camera’s zijn nodig om zeker te zijn dat de dieren de tunnels wel degelijk doorlopen en om na te gaan in welke richting de dieren zich verplaatsen. Dieren waargenomen op deze camerabeelden zijn de: Vos, Steenmarter, Bunzing, Ree (enkel de grote tunnels), muizen etc.

Steenmarter

Vos

 

Bunzing

Hoe vinden de dieren de doorgangen? Zoals we gemerkt hebben tijdens de monitoring met de camera’s vinden dieren heel snel de weg naar deze doorgangen. Toen we een camera plaatsten bij de laatst schoongemaakte duiker, werd daar binnen de week al een vos gezien. Om de dieren nog meer te begeleiden naar deze doorgangen wordt er ook een ecoraster aangelegd. Meer info: http://www.zonienwoud.be/lifeozon/werkzaamheden/in-uitvoering/ecoraster

Sommige tunnels en duikers werden ook speciaal ingericht om een thuis te bieden aan vleermuizen. Aangezien 14 van de 18 in België aanwezige vleermuissoorten aanwezig zijn in het Zoniënwoud is het zeer belangrijk om hier aandacht aan te besteden. De vleermuizenschuilplaats wordt gevormd door het aanbrengen van een stevige zwarte rubberen plaat van 3 mm. Deze plaat wordt aan het duikerplafond bevestigd en zorgt voor een windvrije schuilplaats voor de vleermuizen. In de duiker worden holle bakstenen ingemetseld. Vleermuizen nestelen zich in de gaten van de baksteen.

© Dirk Raes

30 september 2015: 3 nieuwe ecotunnels onder Brusselse Ring© LIFE+ OZON

Er zijn recent 3 nieuwe tunnels onder de Brusselse Ring geboord. Daarnaast werden 18 bestaande tunnels en duikers hersteld en natuurlijker ingericht voor dieren. Lees meer en kom alles te weten over deze acties in ons persbericht of bekijk de reportages van De Redactie (VRT), Brussel Nieuws en Ring tv, met onder andere een verklaring van Vlaams minister Ben Weyts.

tunnel welriekende15 juli 2015 : Herstel tunnels en duikers

De afgelopen maanden werden er maar liefst 18 tunnels van verschillende formaten schoongemaakt en hersteld om deze opnieuw doorgankelijk te maken voor dieren. Ook werd er in 6 duikers een totaal van 120 aangepaste bakstenen geplaatst om vleermuizen te helpen overwinteren. In september worden er vervolgens nog 3 nieuwe tunnels onder de Brusselse Ring bijgebouwd.