Monitoring LIFE+ OZON

De monitoring van OZON is inmiddels in volle gang.
Niet alleen worden er maandelijks duizenden foto’s van dieren gemaakt en worden slangenplaten gecontroleerd, ook worden er nu loopkevers gedetermineerd en zullen er binnenkort vleermuisdetectoren opgehangen worden.
Hieronder zullen regelmatig updates geplaatst worden over de voortgang van de monitoring, inclusief een lijstje van de tot dusverre geregistreerde soorten.

 

Monitoring Loopkevers

carabus violacaeus

Paarse loopkever – Carabus violacaeus  © Dirk Raes

Voor de monitoring van kevers zijn verschillende potjes, zogenaamde life-traps, geplaatst nabij tunnels, duikers en het toekomstige ecoduct.
Kevers vallen hierin, waarna ze gefotografeerd en op naam gebracht worden. Vervolgens worden ze terug vrijgelaten.

 

Hoewel op deze manier maar een heel klein deel van de kevers in het Zoniënwoud gevangen wordt, worden er regelmatig speciale soorten gevonden. Een van die soorten is Pterostichus cristatus.
Deze zeldzame soort komt vooral voor in grote, goed ontwikkelde oude bossen waar voldoende vocht aanwezig is.

pterostichus cristatus en abax ater

Pterostichus cristatus (links m, rechts v) en Abax parallelepipedus (midden) © Dirk Raes

Hoewel P. cristatus in (het bosreservaat van) het Zoniënwoud geen vreemde verschijning is, behoort deze tot de Rode Lijst van beschermde soorten en werd hij sinds 2005 slechts zeven keer als waargenomen geregistreerd in het Zoniënwoud. Twee van de registraties werden deze maand gedaan door boswachter Dirk Raes, die een mannetje en een vrouwtje terug vond in de potjes die hij klaarzette voor de OZON monitoring.

goudglanzende loopkever

Goudglanzende loopkever – Carabus auronitens  © Johan Bennekens

De Goudglanzende loopkever (Carabus auronitens) is een andere zeldzame kever, die op de Rode Lijst van België staat. Deze kever werd de afgelopen maand al negen keer gevonden door boswachters Dirk Raes en Johan Bennekens.

Een minder zeldzame, maar daarom niet minder mooie, verschijning is de paarse loopkever (Carabus violaceus; zie bovenste foto). Deze werd inmiddels vijftien keer op naam gebracht tijdens de OZON-monitoring.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lijst van waarnemingen tijdens OZON-monitoring

Komt binnenkort online