Archeologisch en historisch erfgoed

De rijke geschiedenis van het Zoniënwoud zien we vandaag weerspiegeld in waardevolle archeologische en historische sites. Tumuli of grafheuvels, het prehistorische kamp van Bosvoorde, het kasteel van Drij-Borren (vroeger de bosgevangenis), het kasteel van Terhulpen, de priorij van Groenendaal en Rood Klooster, het park van Tervuren, de oude postkoetswegen, …

Dat erfgoed bewaren en opwaarderen is een belangrijke bekommernis van de beheerders. Daarom werden de tumuli en het neolithische kamp van Bosvoorde uitgeroepen tot archeologische reservaten. Aangepast beheer moet die archeologische sites beschermen en bewaren voor de volgende generaties. Ook de sites van Groenendaal en Rood Klooster, beide vroegere priorijen van de kloosterorde van de Augustijnen, werden grondig gerestaureerd. De parken van Tervuren, Tournay-Solvay en Terhulpen en hun patrimonium kregen ook een opknapbeurt.