Structuur en samenstelling van het woud

De beukenkathedraal

De beukenkathedraal beslaat ongeveer 70 procent van het Zoniënwoud. De majestueuze, oude beuken die torenhoog de hemel inreiken maken het woud uniek. Maar tegelijk ook  kwetsbaar. In het eentonige landschap komen minder planten- en diersoorten voor. Bovendien tonen steeds meer wetenschappelijke studies aan dat de klimaatverandering ook gevolgen heeft voor het Zoniënwoud. De steeds drogere en warmere zomers zijn nefast voor de ‘Zoniënbeuk’.

Daarom hebben de drie gewesten besloten om het aandeel van het beukenbos in de toekomst te verkleinen. Tegelijk willen ze het karakteristieke landschap van de beukenkathedraal in bepaalde delen van het woud behouden.

Bomen van alle leeftijden

Een Zoniënwoud met meer verschillende boomsoorten van uiteenlopende leeftijd, zo moet het woud er straks uitzien. Jonge en volwassen bomen komen op korte afstand van elkaar voor. Het resultaat: een gevarieerd en lichtrijk bos, waar veel dieren en planten zich thuis voelen.

Dreven en opmerkelijke bomen

De statige bomenrijen langs de dreven zijn een belangrijk kenteken van het Zoniënwoud. Dat erfgoed moeten we bewaren en in ere herstellen. Ook de vele zeldzame en bijzondere bomen verdienen bescherming. Op dit moment brengt de Vereniging voor de bescherming van de bomen in het Zoniënwoud de meest opmerkelijke bomen in kaart.

Parken en open ruimten

In de loop van de geschiedenis werden delen van het Zoniënwoud omgevormd tot parken, arboreta of renbanen: het Terkamerenbos, het Solvaypark, het park van Tervuren, de renbanen van Watermaal-Bosvoorde en Groenendaal. Die sites maken het Zoniënwoud rijk aan landschappen en habitats. Je vindt hier waterpartijen, bijzondere bomen, graslanden en gazon, heel anders dan het woud zelf, maar minstens even waardevol.

In de bosranden tussen die halfopen gebieden en het Zoniënwoud leven tal van bijzondere planten en dieren, die in de kern van het woud niet voorkomen. Bovendien vangen die parken een groot deel van de bezoekers op en vormen zo een natuurlijke buffer.