Ecologisch hart

Het uitgangspunt van de structuurvisie is de afbakening van het ‘ecologische hart’ van het Zoniënwoud. Dat deel kent de grootste biodiversiteit en de meest bijzondere natuur. Door dat kerngebied te vrijwaren krijgen zeldzame planten en dieren en hun waardevolle habitats nieuwe kansen.