Ecologische versnippering tegengaan

De ring rond Brussel, de E411, de spoorweg tussen Brussel en Luxemburg, de Terhulpsesteenweg, de Duboislaan, de Tervuursesteenweg, … het zijn stuk voor stuk wegen die het woud in afzonderlijke delen snijden. Ze vormen hindernissen voor dieren die van het ene gebied naar het andere willen trekken. Door die versnippering van het woud weg te werken, krijgen planten en dieren opnieuw een groter leefgebied.

Sinds eind 2012 is het ecoduct boven de spoorweg Brussel-Luxemburg klaar. De bouw van een ecoduct over de Terhulpsesteenweg wordt momenteel onderzocht. Dankzij beide ecoducten zal 2.000 hectare bos opnieuw één geheel vormen. In de buurt van de ecoducten worden langs de weg omheiningen geplaatst. Die loodsen de dieren naar de veilige oversteekplaats. Op lokale en minder drukke wegen komen er wildspiegels. Die weerkaatsen het licht van de voertuigen en schrikken zo de dieren af. Amfibieën en reptielen kunnen via ecotunnels de oversteek maken. Voor eekhoorns bieden boombruggen dan weer de oplossing.

LIFE+-project
Ecologische hotspots opnieuw met elkaar verbinden, dat is ook de doelstelling van het Europese LIFE+ OZON-project. Het vierjarige project pakt de versnippering van het Zoniënwoud aan. Een groot ecoduct over de R0, vier boombruggen over de R0 en E411 en drie ecotunnels onder de R0 moeten de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar verbinden.

Om de ontsnippering van het Zoniënwoud te financieren is een budget van 6.716.040 euro uitgetrokken, waarvan Europa de helft betaalt. Naast het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap voor Wegen en Verkeer en Leefmilieu Brussel schaarden ook de gemeenten Hoeilaart en Overijse en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid zich achter het project.

Meer info:

www.zonienwoud.be/lifeozon

Brochure Structuurvisie Zoniënwoud (pdf)