Het woud verbinden met zijn omgeving

Het Zoniënwoud is geen alleenstaand gebied; het moet goed passen in de ruimere omgeving. Daarom wordt er werk gemaakt van verbindingen, zowel voor de recreanten als voor de planten en dieren. Er komt een nieuw recreatief netwerk. Daardoor zullen de paden en routes in het Zoniënwoud beter aansluiten op de bestaande netwerken buiten het woud. Zo wordt het Zoniënwoud nog meer een paradijs voor fietsers, wandelaars en ruiters.

Het woud wordt ook beter verbonden met de groene gebieden in de wijde omgeving. Denk maar aan de valleien van de Voer, de Laan, de IJse, de Woluwe en de Argentine, het Meerdaalwoud en het Hallerbos. Op de grens tussen Hoeilaart en Overijse, op de voormalige landbouwgronden Koedal en Smeyberg, is er al hard gewerkt aan zulke verbindingen. In 2008 werden hier de eerste bomen aangeplant. Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Soorten als de roodborsttapuit en ree doken op in de nieuwe natuur. Straks vind je hier een halfopen landschap met grasland, kleine boomgroepen, struiken, hagen, houtwallen en bosjes.