Beheerders

Het Zoniënwoud ligt op het snijpunt van het Vlaamse, het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Leefmilieu Brussel en Département de la Nature et des Forêts (DNF) beheren samen het Zoniënwoud. De 347 hectare van het Kapucijnenbos valt onder de Koninklijke Schenking. In 2008 engageerden de drie gewesten zich om verregaand samen te werken om het Zoniënwoud te behouden en te versterken. Ze bundelen de krachten voor een robuuster Zoniënwoud én een hartelijk onthaal voor bezoekers.

 

Voor het Vlaamse Gewest:

Patrick Huvenne, regiobeheerder, Agentschap voor Natuur en Bos, Beheerregio Groenendaal, Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart, tel. 02 658 24 60

www.natuurenbos.be

Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

Frederik Vaes, Leefmilieu Brussel, departement Bos, Afdeling Kwaliteit van het leefmilieu en natuurbeheer, Havenlaan 86C / 3000 Brussel, tel. 02 775 77 39

www.leefmilieubrussel.be

Voor het Waalse Gewest:

Damien Bauwens, chef de Cantonnement ad interim, SPW – DGO3, Département Nature et Forêts, Cantonnement de Nivelles, 12, avenue Jean Monnet, 1400 Nivelles, tel. 067 88 42 90

http://environnement.wallonie.be/

 

Over het hele Zoniënwoud zijn vijftien boswachters en acht bosopzichters actief.

boswachters Zonienwoud - gardes forestier Foret de Soignes