Communicatie

Het Coördinatieteam Zoniënwoud begeleidt en adviseert de drie gewesten bij de communicatie en participatie rond het Zoniënwoud. De opdracht van het Coördinatieteam: alle actoren en gebruikers van het woud informeren en betrekken bij de plannen en projecten in het woud. Dat gebeurt via verschillende kanalen: het halfjaarlijkse magazine Zicht op Zoniën, deze website, een elektronische nieuwsbrief, participatieve vergaderingen en begeleide bezoeken.