Werelderfgoed

Zoniënwoud straks UNESCO werelderfgoed?

Een hotspot van biodiversiteit, een kathedraal van rijzige beuken, een uitgebreid recreatief netwerk, het Zoniënwoud verdient verregaande bescherming, erkenning en waardering. Daar zijn het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijke en Waalse Gewest het volmondig over eens: samen zetten ze hun schouders onder de kandidatuur van het Zoniënwoud om erkend te worden als UNESCO Werelderfgoed. 

Het Zoniënwoud ligt verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De drie gewesten moeten het dus eens zijn over een gezamenlijke vraag om het Zoniënwoud te laten erkennen als Werelderfgoed. Nu de drie gewesten hun fiat hebben gegeven, kunnen zij gezamenlijk een dossier indienen bij de federale regering, die de officiële gesprekspartner is van de UNESCO. Het zou meteen de eerste keer zijn dat de drie gewesten, samen, één dossier bij de UNESCO indienen.

Europa riep het Zoniënwoud enkele jaren geleden al uit tot Natura 2000-site, het Europese netwerk van natuurgebieden. De erkenning tot UNESCO Werelderfgoed zal het draagvlak voor de bescherming van dit unieke woud aan de rand van de Europese hoofdstad, ongetwijfeld nog vergroten.