Sst, wij slapen

De nachten worden langer, de dagen worden kouder en de eerste sneeuw is hier en daar in aantocht. Heel wat dieren in het Zoniënwoud maken zich dan ook klaar voor hun winterslaap. Dan trekken ze zich terug en doen ze zo weinig mogelijk om hun energie te sparen en de winter door te komen.

Foto Dwergvleermuis

Egels en vleermuizen

Onder meer de egel zal de komende winter even verdwijnen. Ook enkele muizensoorten en vleermuizen houden een winterslaap. De das, die nog niet in het Zoniënwoud voorkomt, maar al wel aan de rand is gesignaleerd, brengt eveneens de winter door in zijn hol.

Roofvogels spotten

Everzwijnen, reeën, vossen, wezels, steenmarters, roofvogels en eekhoorns blijven wel in beweging, op zoek naar eten. 2016 was een mastjaar: een jaar waarin de bomen veel zaden produceerden. Uitstekend nieuws voor muizen, die zich dankzij al dat lekkers volop konden voortplanten. En dat betekent dan weer een grote voedselvoorraad voor de roofvogels in het Zoniënwoud, zoals haviken, buizerds, valken, sperwers en uilen. Wie zich volgend jaar in het woud begeeft, kan zich dus verwachten aan heel wat roofvogelnesten!