Wat doet een boswachter?

Het beheer van een bos als het Zoniënwoud brengt heel wat werk met zich mee. Elke dag trekken de boswachters eropuit om alles in goede banen te leiden.

@Rollin Verlinde

@Rollin Verlinde

Monitoring van de fauna en flora

Een boswachter houdt in de eerste plaats toezicht op het bos zelf. “Als boswachter hebben we de verantwoordelijkheid over een bepaald gebied”, vertelt Bart Swerts van Leefmilieu Brussel. “Zo maken we een inventaris van de flora en fauna in het bos, bijvoorbeeld door de reeën te tellen. Dat doen we elk jaar in maart in de drie gewesten.”

Controle op de houtkap

De boswachter checkt ook de houtkap. Erik Bartholomees van het Agentschap voor Natuur en Bos: “Wij controleren waar dat gebeurt en hoeveel hout er precies gekapt wordt. Daarnaast houden we toezicht op de onderhoudswerken aan wegen en zorgen we ervoor dat bomen op tijd aangeplant of gesnoeid worden. Ook bij de bouw van ecoducten en andere infrastructuurwerken zijn we betrokken.”

Waken over het respect voor de regels

Maar de boswachters houden ook de vele bezoekers in het oog. “Buiten het Zoniënwoud zien we er op toe dat jagers en vissers de regels die van kracht zijn respecteren”, zegt Nicolas Bronchain van het Département Nature et Forêts. “Wandelaars, fietsers en ruiters moeten hun omgeving eveneens respecteren: ze moeten hun hond aan de leiband houden. Bovendien mogen ze niet van de paden die voor hen bestemd zijn afwijken. We kijken ook of ze geen beschermde planten plukken of dieren verstoren. Het bos is open voor bezoekers, maar het blijft een fragiel milieu waarvoor we zorg moeten dragen”, vertelt Erik Bartholomees.

Ontraden

Ze dragen dan wel geen blauw uniform, boswachters zijn leden van de gerechtelijke politie. Nicolas Bronchain: “Wij kunnen net als de politie die op straat patrouilleert processen-verbaal uitschrijven.” Hun boekje moeten ze maar al te vaak bovenhalen. Bart Swerts: “Zo is bijvoorbeeld sluikstorten een groot probleem, vooral geconcentreerd langs de boswegen en op de parkings.”

Met raad en daad

Een boswachter heeft heel wat kennis in huis. Hij of zij antwoordt dan ook met plezier op vragen van bezoekers. Maar dat niet alleen. Nicolas Bronchain: “In het Waalse Gewest staan we openbare en privéorganisaties met raad en daad bij op vlak van natuurbehoud, bijvoorbeeld in het kader van bouwprojecten. Zo werken we mee aan het plan voor natuurontwikkeling dat gemeentes opstellen.”

Bewustmaking

Ten slotte heeft de boswachter ook een sociale rol. Bart Swerts: “We treden op als ambassadeurs van het woud voor verschillende doelgroepen, niet in het minste voor het onderwijs, want de kinderen van vandaag zijn de natuurbeschermers van morgen! We vertellen bezoekers wat al dan niet toegelaten is en waarom bepaalde dingen verboden zijn. Het ecosysteem in het Zoniënwoud is iets heel fragiels. Daar willen we iedereen bewust van maken.”