Werken aan de gang in het Zoniënwoud

Het Brusselse gasdistributienet staat onder druk. Om de capaciteit te verhogen, wordt een nieuw gastoevoerpunt aangesloten op het net. Zo wordt het zuiden van Brussel van genoeg gas voorzien en kan de omschakeling naar rijk gas van start gaan.

werken in het Zoniënwoud

© Leefmilieu Brussel

Voor het project moet een nieuwe leiding van 12 km aangelegd worden. Die zal deels onder het Zoniënwoud liggen. Meer bepaald wordt er gewerkt tussen de Kapel van Willerieken en het kruispunt van de Bunderdreef en de Terhulpensesteenweg. De parkings aan de Bunderdreef en de Kapel Willerieken zullen moeilijk bereikbaar zijn.

Maar er worden alternatieve routes voorzien! Deze zijn binnenkort terug te vinden op onze website en die van Leefmilieu Brussel.