Sluit je aan bij een vereniging

Het aantal initiatieven van vrijwilligers voor de versterking van het Zoniënwoud is schier eindeloos én van onschatbare waarde. Door aan te sluiten bij een vereniging kan ook jij je steentje bijdragen.

In het Zoniënwoud zijn tal van verenigingen actief die zich inzetten voor het behoud en de bescherming van de natuur: natuurgidsen leiden bezoekers rond in het woud, natuurkenners brengen de planten en dieren in kaart, enthousiaste omwonenden helpen amfibieën oversteken tijdens grootscheepse paddenoverzetacties, drukkingsgroepen zetten zich in voor de waardevolle natuur, vrijwilligers van natuurverenigingen verwelkomen bedrijven om samen een stukje Zoniënwoud aan te planten of zwerfvuil te ruimen, …

Hieronder vind je de verenigingen die actief zijn in en rond het Zoniënwoud: