De gevolgen van droogte voor het Zoniënwoud

De zomer van 2022 was één van de droogste zomers die we ooit hebben meegemaakt. De laatste decennia komen droogtes tijdens het groeiseizoen – in het voorjaar en/of de zomer, wanneer de vegetatie het meeste water verbruikt – vaker voor dan in het verleden. Een geïsoleerde droogteperiode is niet schadelijk voor het bos (het kan zelfs gunstig zijn). Maar de herhaling van dergelijke gebeurtenissen heeft een negatief effect op de bosvegetatie in het algemeen en op bomen in het bijzonder.

In de context van de huidige klimaatverandering zullen, volgens klimatologen, droogtes zoals die van 2022 waarschijnlijk opnieuw en vaker voorkomen of zelfs intenser worden dan in het verleden. In combinatie met de toegenomen frequentie van hittegolven zullen de soorten die het gevoeligst zijn voor watertekort (zoals beuken en sparren) waarschijnlijk verdwijnen (behalve op specifieke locaties, waar de bodem voldoende vochtig blijft).

Er zijn studies uitgevoerd om bosbouwers te helpen de juiste maatregelen te treffen om het bos veerkrachtiger te maken en het aan te passen aan de klimaatverandering. Het sleutelwoord is diversificatie van boomsoorten, waarbij gestreefd wordt naar de aanplant van soorten die beter bestand zijn tegen droogte (maar ook tegen koude winters die we nog kunnen meemaken), zoals wintereik, dennen of winterlinde, haagbeuk of zelfs tamme kastanje.

Op dit moment is de enige zekerheid die we hebben dat de boslandschappen zoals we die nu kennen, radicaal zullen veranderen als gevolg van klimaatverandering.

Inleiding artikel

Deze zomer was heet, erg heet… Meermaals steeg de temperatuur boven de 30° en in sommige delen van het land zelfs tot 40°. Regen was ook zeldzaam. Volgens sommigen brak deze zomer records qua gebrek aan regen. Maar wat is de realiteit? Kan deze droogte in de context van klimaatverandering kaderen? Wat zijn de gevolgen voor het bos? In dit artikel wordt getracht deze vragen te beantwoorden aan de hand van de meest recente kennis.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Artikel door Stéphane VANWIJNSBERGHE

Ingenieur directeur – Onderafdelingshoofd

Onderafdeling bos en natuur

Leefmilieu Brussel

Foto: Beuk in aftakeling in het kanton Terrest (Zoniënwoud) (© Stéphane VANWIJNSBERGHE).  Op de voorgrond zijn bomen met minder blad te zien, en op de hoogste takken ontbreken bladeren. In sommige kronen zijn er totaal geen zijtakken.

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid