Rapport Kilometerindex Campagne 2021
Reemonitoring Zoniënwoud

De jaarlijkse telling van het aantal reeën in het Zoniënwoud in 2021 bevestigt de afnemende trend sinds 2014. Het lijkt er ook meer en meer op dat er effectief minder reeën zijn, en niet dat ze minder zichtbaar zouden zijn, al kan dat laatste nog niet helemaal worden uitgesloten.

We gaan nu op zoek naar de oorzaken van deze daling om ze op termijn te kunnen ombuigen.

De populatie reeën in het Zoniënwoud wordt sinds 2008 jaarlijks gemonitord. De gebruikte methode is de KI: Kilometerindex. Deze monitoring maakt deel uit van een intergewestelijke samenwerking.

Deze monitoring en gegevensanalyse werd toevertrouwd aan de vzw Wildlife and Man, waarin DEMNA (een studiedienst van het Waalse Gewest) en het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) samenwerken. De veldgegevens (waarnemingen van reeën op de verschillende parcours) worden eenmaal per jaar verzameld tijdens een gezamenlijke campagne, georganiseerd door de bosbouwdiensten van de 3 gewesten.

Jaarverslag 2020 Stichting Zoniënwoud

In juni 2020 ging de uiteindelijke werking van Stichting Zoniënwoud van start met de aanwerving van twee personeelsleden voor het secretariaat. 2020 is dan ook een jaar dat gekenmerkt wordt door een opstartfase waarin vele administratieve, praktische en logistieke taken volbracht moesten worden, vooraleer de Stichting zich met haar kerntaken kon bezighouden.

Eenmaal geïnstalleerd in haar voorlopige kantoor in het Tournay Solvaypark, ging de Stichting van start met de organisatie van de Dag van het Zoniënwoud, werd een basiscommunicatie op sociale media geactiveerd, maakte de Stichting kennis met de vele partners van het Zoniënwoud en werden de eerste stappen genomen om de oude website te vernieuwen. Wat volgde, lees je in het Jaarverslag 2020.

Project LIFE+OZON

Het Ecoduct Groenendaal en andere ontsnipperende maatregelen (ecotunnels, faunabuizen en ecoraster) in het Zoniënwoud werden gerealiseerd in het kader van het project Life+ OZON. Het project liep in de periode juli 2013 – juni 2018. Het Europese structuurfonds Life+ voorzag  financiële steun (3.3 miljoen euro) op een totaal budget van om en bij de 11 miljoen euro.

Het project was een samenwerking en medefinanciering van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel. Ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren namen een deel van de financiering op zich. Het Département de la Nature en des Forêts (Wallonië), het United Nations Environment Programme en gemeente Sint-Genesius Rode ondersteunen het project symbolisch.

Klik hier voor meer informatie over de realisaties binnen dit project.