In 2008 besloten het Vlaamse, het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest om verregaand te gaan samenwerken rond het Zoniënwoud. De principes voor die samenwerking goten ze in de structuurvisie voor het Zoniënwoud. Daarop werden ook de nieuwe beheerplannen voor het Zoniënwoud gebaseerd.

Brusselse beheerplan van Leefmilieu Brussel