Stichting Zoniënwoud

Stichting Zoniënwoud werd in 2019 opgericht om een intergewestelijke en eenvormige visie (de Structuurvisie) over het Zoniënwoud te realiseren en toe te passen, gespreid over de drie Belgische gewesten.

De Stichting stimuleert initiatieven ten voordele van het Zoniënwoud op een intergewestelijk niveau: participatie van het publiek, overleg met de verschillende betrokkenen, algemene communicatie, onthaal van het publiek en dataverzameling behoren tot haar taken.

De raad van bestuur van de Stichting is samengesteld uit de beheerders van de drie gewesten (Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen, Leefmilieu Brussel in Brussel en Département de la Nature et des Forêts in Wallonië), regeringsvertegenwoordigers van de drie gewesten en onafhankelijke experten die over een uiteenlopende expertise beschikken, gaande van erfgoed tot bosbeheer, rewilding en urbanisme.

Deze bijzondere structuur biedt de Stichting een grote legitimiteit om vele partners te kunnen betrekken en een breed draagvlak te kunnen bieden ter ondersteuning van de natuurlijke omgeving van het Zoniënwoud.

Binnen het gebied van primaire en oude groeiwouden is de Stichting betrokken bij de UNESCO-werelderfgoedreeks ‘Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe’. Het Zoniënwoud werd bij de laatste uitbreiding van de reeks in 2017 genomineerd als de enige vertegenwoordiger binnen de zuidelijke Atlantische gemengde bossen.

Van 2020 tot 2024 huisvest de Stichting het secretariaat van het UNESCO Werelderfgoed van oude en primaire beukenbossen onder de begeleiding van de National Steering Group (NSG) en het Joint Meeting Committee (JMC). Dankzij deze sleutelrol binnen het UNESCO-werelderfgoed krijgt de Stichting Zoniënwoud de bijzondere kans om zich te profileren binnen het werelderfgoed van oude en oeroude beukenbossen en om de bescherming en de erkenning van oude groeibossen in Europa te versterken.

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid