Stichting Zoniënwoud werkt mee aan Europees LIFE is a Beech-project.

Herstel van loofbomen in gematigde streken.

Stichting Zoniënwoud werkt mee aan het Europese Life project: “LIFE is a Beech”, rond het thema ‘herstel van loofbossen in gematigde streken’. Dit project heeft als doel het verbinden en verbeteren van de ecologische kwaliteiten van gematigd loofbos, het verminderen van de effecten van klimaatverandering en het ontwikkelen van kennis over de habitats bij landeigenaren, beheerders en het publiek.

Stichting Zoniënwoud werkt binnen dit project samen met Agentschap Natuur & Bos, Leefmilieu Brussel en verschillende Zweedse actoren.

Het Zoniënwoud als casestudy

Het “LIFE is a Beech”-project richt zich op gematigde loofbossen in Noord- en West-Europa. Binnen dit project zullen onder meer het Zoniënwoud, maar ook andere Belgische en Zweedse beukenbossen, dienstdoen als casestudy.

Verschillende van de habitats die men in deze bossen terugvindt, hebben een ongunstige staat van instandhouding, niet enkel in België of Zweden, maar ook in vele andere delen van Europa. Al deze habitats staan dus voor vergelijkbare uitdagingen:

  • Verlies van habitat – versnippering en isolatie
  • Gebrek aan heterogeniteit en dood hout in bossen die vroeger werden gebruikt voor commerciële bosbouw (zowel structuur, samenstelling als functionaliteit)
  • Verlies van soorten
  • Gebrek aan ambassadeurs en publieke bewustwording

Actieplan

In totaal zal het project acties uitvoeren in meer dan zeventig gematigde loofboomgebieden in België en Zuid-Zweden, waarbij de nadruk ligt op het creëren van veerkrachtig habitats in voormalige productiebossen.

Door meer bos aan te planten worden gebieden met elkaar verbonden en ontstaan er betere mogelijkheden voor soortmigratie. Bovendien binden meer bomen ook meer koolstof, wat belangrijk is voor de klimaatmitigatie.

Bosbeheerders, maar ook stakeholders en het geïnteresseerde publiek, krijgen toegang tot de monitoring en de ontwikkeling van methoden, hetgeen in samenwerking met experts van universiteiten.

Voor dit project kan men ook rekenen op een breed internationaal netwerk, waaronder dat van de UNESCO werelderfgoedserie “Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”, waarvan de Stichting sinds 2020 de coördinatie verzorgd heeft.

Het “LIFE is a Beech”-project zal meer heterogeniteit, structuur en ecosysteemdiensten creëren in deze gebieden met als doel de staat van instandhouding te verbeteren over 26 % van de projecthabitatzone in België en 65% in Zweden.

Hou deze website in het oog om in de toekomst meer te weten te komen over de verdere opvolging van dit project.

Foto door Kris Vandekerckhove

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid