Ga met jouw bedrijf aan de slag in het woud

Wil je met jouw collega’s een steentje bijdragen om het Zoniënwoud te versterken?
Dat kan: bomen planten, zwerfvuil ruimen, de mogelijkheden zijn legio!

Neem voor meer informatie contact op met:

Voor het Vlaamse Gewest:

Natuurgroepering Zoniënwoud vzw, Sparrebosstraat 6, 1560 Hoeilaart, info@ngz.be, www.ngz.be

Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

Leefmilieu Brussel, departement Bos, Afdeling Kwaliteit van het leefmilieu en natuurbeheer, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel, tel. 02 775 77 39

www.leefmilieubrussel.be

Voor het Waalse Gewest:

Département Nature et Forêts, Cantonnement de Nivelles, 12, avenue Jean Monnet, 1400 Nijvel, tel. 067 88 42 90

http://environnement.wallonie.be/