Zoniënwoud viert Natura 2000 Dag

Op vrijdag 21 mei 2021 kwamen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Zoniënwoud bijeen om de Natura 2000 Dag te vieren in een van de meest beschermde zones van het bos.

“Vandaag verenigen wij ons om de verwezenlijkingen op het gebied van natuurbescherming te vieren, op lokaal, nationaal en Europees niveau, maar ook om elkaar te ondersteunen door toekomstvisies uit te wisselen” ,

aldus Herman Van Rompuy, voorzitter van het bestuur van Stichting Zoniënwoud, voormalig voorzitter van de Europese Raad en voormalig eerste minister van België.

“Vandaag is het Natura 2000 Dag, 29 jaar na de goedkeuring van de Habitatrichtlijn en het LIFE-programma. En Natura 2000 zal het voortouw nemen bij de uitvoering van de Europese Green Deal.”

verklaarde Florika Fink-Hooijer, directeur-generaal bij DG Environment van de Europese Commissie.

Dat heeft ertoe geleid dat dankzij Natura 2000 vandaag 18% van het landoppervlak van de EU en meer dan 10% van haar zeegebied wettelijk beschermd is voor de natuur. Het LIFE-programma heeft instandhoudingsmaatregelen gefinancierd in meer dan 5.700 Natura 2000-gebieden (ongeveer 20% van het totale netwerk), gezorgd voor het herstel van vele lokale en inheemse soorten, duizenden hectaren land aangekocht dat nu voor onbepaalde tijd bestemd is voor natuurbehoud, en tientallen miljoenen Europeanen bereikt via een breed scala aan communicatiekanalen.

“Natura 2000 heeft ons geholpen bij onze missie om het bos en zijn biodiversiteit te beschermen en de Europese Green Deal biedt de kans om hierin nog vooruitgang te boeken, niet alleen door gescheiden gebieden van het Zoniënwoud met elkaar te verbinden, maar ook door het bos opnieuw te verbinden met andere groene infrastructuren in Brabant, België en heel Europa.”

verklaarden de regionale vertegenwoordigers van het Zoniënwoud – Patrick Huvenne (Vlaams Gewest), Damien Bauwens (Waals Gewest) en Stéphane Vanwijnsberghe (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – in een gezamenlijke verklaring.

Stichting Zoniënwoud is in 2019 opgericht om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van het ecologische hart van het bos en zijn kwetsbare fauna en flora. Het bos bestaat uit meer dan 5.000 hectare Europese natuur van de hoogste kwaliteit. Het is een speciale Natura 2000 beschermingszone en het behoort tot het UNESCO werelderfgoed.

Stichting Zoniënwoud is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Unesco Werelderfgoed voor primaire en oeroude beukenbossen in de Karpaten en andere delen van Europa. Daarnaast leidt de Stichting ook het project LIFE Prognoses, met als doelstelling het belang van oude bossen in de hele EU te promoten door wetenschappelijke informatie om te zetten naar praktische richtlijnen en door bewustmaking te ondersteunen over de voordelen van de bescherming van oude bossen.

Natura 2000 Day viert 21 mei 1992, toen zowel de habitatrichtlijnen als het LIFE-programma van de EU werden goedgekeurd. Samen met de Vogelrichtlijnen (goedgekeurd in 1979) vormden deze richtlijnen de basis voor het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in de EU. Natura 2000 is het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld en een toevluchtsoord voor Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats.

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid