Reemonitoring Zoniënwoud – Rapport ‘Kilometerindex’ Campagne 2023

Stabiele maar kleinere populatie reeën in het Zoniënwoud

Sinds 2008 wordt de reeënpopulatie in het Zoniënwoud nauwlettend opgevolgd met behulp van de methode van de kilometerindex (KI). Binnen een welbepaalde periode worden 24 trajecten gelegen binnen het Zoniënwoud gedurende vier verschillende momenten afgestapt. De stapper telt onderweg het aantal reeën dat wordt waargenomen en dit aantal wordt gedeeld door het gewandelde aantal kilometers.

De KI in 2023 ligt rond de 0,6 gespotte reeën per kilometer, een resultaat dat in lijn ligt met de resultaten van de voorbije jaren en duidt op een stabilisatie van de reeënpopulatie sinds 2014. Hieruit kan besloten worden dat het Zoniënwoud de thuis is van een kleinere, maar vooralsnog stabiele populatie reeën.

Deze stabiliteit mag echter geen reden zijn om achterover te leunen. De KI van 0,6 gespotte reeën per kilometer ligt significant lager dan tijdens de periode 2008-2013, toen jaarlijks ongeveer 1,7 reeën per kilometer gespot werden. De uitdagingen en bedreigingen voor het behoud van de reeënpopulatie in het woud zijn talrijk. De recreatiedruk is hoog. Het is belangrijk dat wij er ons als bezoekers van het Zoniënwoud van bewustzijn dat wij in het bos te gast zijn in de thuis van de reeën en de andere wilde dieren en dus respect opbrengen voor hun rust en andere behoeften.

DOWNLOAD HET RAPPORT VAN DE KILOMETERINDEX CAMPAGNE 2023

RAADPLEEG HET ARTIKEL: STATUS VAN HET ONDERWERP OP BASIS VAN DE MEEST RECENTE KENNIS

Foto door Bernard Goyens de Heusch

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid