Reeën zijn steeds zeldzamer in het Zoniënwoud.

De bekendste soort van het bos gaat erop achteruit: Besluiten van de ‘kilometerindex’ campagne van 2021.

De jaarlijkse telling van het aantal reeën in het Zoniënwoud in 2021 bevestigt de afnemende trend sinds 2014. Het lijkt er ook meer en meer op dat er effectief minder reeën zijn, en niet dat ze minder zichtbaar zouden zijn, al kan dat laatste nog niet helemaal worden uitgesloten.

We gaan nu op zoek naar de oorzaken van deze daling om ze op termijn te kunnen ombuigen.

De populatie reeën in het Zoniënwoud wordt sinds 2008 jaarlijks gemonitord. De gebruikte methode is de KI: Kilometerindex. Deze monitoring maakt deel uit van een intergewestelijke samenwerking.

Deze monitoring en gegevensanalyse werd toevertrouwd aan de vzw Wildlife and Man, waarin DEMNA (een studiedienst van het Waalse Gewest) en het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) samenwerken. De veldgegevens (waarnemingen van reeën op de verschillende parcours) worden eenmaal per jaar verzameld tijdens een gezamenlijke campagne, georganiseerd door de bosbouwdiensten van de 3 gewesten.

Lees hier het persbericht van Stichting Zoniënwoud, Agentschap Natuur & Bos, Leefmilieu Brussel, Département de la Nature et des Forêts en INBO.

Klik hier om het volledige onderzoeksrapport te lezen.

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid